Hjernevask (TV-program)

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra wikipedia

 • Arv og miljø

  Arv og miljø påvirker alle egenskaper ved alle organismer.

 • Hjernevask

  Tankekontroll, som i dagligtale kalles hjernevask, betegner bevisst bruk av manipulasjon for å endre på et individs holdninger og meninger.

 • Hjernevask (TV-program)

  Hjernevask er en norsk populærvitenskaplig faktaserie med Harald Eia som gikk på NRK1 i 2010.