«We have only just started»

Tim Berners-Lee med peptalk om potensialet i åpne data.

For et år siden gikk en video av Tim Ber­ners-Lees pre­sen­ta­sjon på kon­fe­ran­sen TED run­den på net­tet. Det var her Sir Tim fikk pub­li­kum til å rope i kor etter «Raw data now!» Mye har skjedd på det året, ikke minst etter at Ber­ners-Lee selv fikk opp­dra­get fra Gor­don Brown om å gjø­re til­gjen­ge­lig mest mulig data fra bri­tisk offent­lig sek­tor. I video­en neden­for er web-opp­fin­ne­ren til­ba­ke på TED i febru­ar i år, og leve­rer en opp­da­te­ring av hva som er skjedd siden i fjor. Som han kon­klu­de­rer: «We have only just star­ted»:

(først sett på Epsi­plat­form).

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen