“We have only just started”

Tim Berners-Lee med peptalk om potensialet i åpne data.

For et år siden gikk en video av Tim Bern­ers-Lees pre­sen­tasjon på kon­fer­ansen TED run­den på net­tet. Det var her Sir Tim fikk pub­likum til å rope i kor etter “Raw data now!” Mye har skjedd på det året, ikke minst etter at Bern­ers-Lee selv fikk opp­draget fra Gor­don Brown om å gjøre tilgjen­gelig mest mulig data fra britisk offentlig sek­tor. I videoen neden­for er web-oppfinneren tilbake på TED i feb­ru­ar i år, og lev­er­er en opp­da­ter­ing av hva som er skjedd siden i fjor. Som han kon­klud­er­er: “We have only just started”:

(først sett på Epsi­plat­form).

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen