Homeland Security

Sikkerhetsdepartementet (Department of Homeland Security) er et departement i den amerikanske føderale regjeringen med ansvar for landets indre sikkerhet. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Homeland Security

    Fra SNL

  • Secret Service

    Secret Service er en vanlig betegnelse på hemmelige etterretningstjenester i engelsktalende land. Noen kjente eksempler på slike tjenester er Storbritannias Secret Intelligence Service (SIS, også kjent som MI6) og USAs Central Intelligence Agency (CIA). I USA derimot refererer 'Secret Service' først og fremst til presidentens livvaktsstyrke, underlagt sikkerhetsdepartementet (Department of Homeland Security).

  • Federal Emergency Management Agency - FEMA

    Federal Emergency Management Agency (FEMA) er USAs katastrofedirektorat.