Homofobi

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Homofobi

  Fra SNL

 • homofobi

  Homofobi er en ikke-medisinsk betegnelse som kan forstås som frykt for homofili og homofile eller svært negative holdninger til disse. Uttrykket brukes gjerne overlappende med homonegativitet for å beskrive generell negativitet eller motstand mot seksualitet eller kjønnsuttrykk som oppfattes som avvikende.Ifølge Åse Røthing (2008) framstår homofobi som en sekkebetegnelse for ulike typer verbale eller kroppslige uttrykk for frykt eller forakt for homofili/homofile, motstand mot homofili/homofile, positiv diskriminering av heterofili/heterofile, og psykisk mobbing eller fysisk vold mot homofile.Homofobe holdninger hos homofile kan føre til betydelige utfordringer med å akseptere og verdsette egen identitet.Homofobi kan også forståes som en misforstått opplevelse av at et menneskelig uttrykk hos en annen person representerer egenskaper hos alle mennesker, slik at et annet menneskes homoseksualitet også må finnes hos en selv.

 • hiphop

  Hiphop er en musikkstil og en urban subkultur. Hiphop-kulturen består av fire elementer: rapping, DJ-ing, breakdance og graffiti. Den har sitt opphav i New York, særlig bydelen Bronx, på 1970-tallet. Her vokste kulturen frem på såkalte «block parties» – fester som ble holdt i offentlige parker, basketballbaner, gater eller oppholdsrom, hovedsakelig i bydelens afrikansk-amerikanske nabolag.

  Fra wikipedia

 • Den internasjonale dagen mot homofobi, transfobi og bifobi

  Den internasjonale dagen mot homofobi, transfobi og bifobi (engelsk: International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia) er en internasjonal dag arrangert til støtte for homofile, transpersoner og bifile og for å kjempe mot fordommer og diskriminering mot dem.

 • Homofobi

  Homofobi (redsel for homofile eller for homofili) er et begrep som på flere språk benyttes for å beskrive negative holdninger og handlinger rettet mot homofile.

 • Seksuell opphisselse

  Seksuell opphisselse (også kalt: kåthet) er prosessen og tilstanden der et menneske eller et dyr er klart for seksuelt samkvem.

Mer om Homofobi fra Vox Publicas arkiv