Homofobi

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Homofobi

  Fra SNL

 • Édouard Louis

  Édouard Louis, fransk forfatter. Han var i 2013 redaktør for en antologi om den franske sosiologen Pierre Bourdieu (Pierre Bourdieu. L'insoumission en héritage), og debuterte som romanforfatter i 2014 med Farvel til Eddy Bellegueule (originaltittel: En finir avec Eddy Bellegueule. Norsk oversettelse i 2015). Debutromanen vakte stor begeistring blant anmeldere og publikum, ble kort tid etter utgivelsen tildelt prix Pierre Guénin mot homofobi og for like rettigheter, og er oversatt til en rekke språk.

 • fobi

  Fobi, angst for og unngåelse av situasjoner, naturfenomener, gjenstander eller dyr. Det er en form for frykt som er overdreven i forhold til situasjonen, ikke minsker ved fornuftige forklaringer og overtalelser, er utenfor viljemessig kontroll og som fører til unngåelse av den fryktede situasjonen. Mildere tilfeller der frykten ikke hemmer livsutfoldelsen kalles fobisk frykt.

  Fra wikipedia

 • Færøyene

  Færøyene (færøysk: Føroyar [ˈfœɹjaɹ], dansk: Færøerne [ˈfɛːʀøʔəʀnə], betyr «fåreøyene») er en øygruppe som ligger nord for Skottland og omtrent 600 km vest for Bergen.

 • Homofobi

  Homofobi (redsel for homofile eller for homofili) er et begrep som på flere språk benyttes for å beskrive negative holdninger og handlinger rettet mot homofile.

 • Westboro Baptist Church

  Westboro Baptist Church (WBC) er en liten religiøs gruppe og kristen menighet med hovedkvarter i Topeka i Kansas i USA. Den ble ledet av Fred Phelps (1929–2014) fram til 2014.

Mer om Homofobi fra Vox Publicas arkiv