Homofobi

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Homofobi

  Fra SNL

 • Édouard Louis

  Édouard Louis, fransk forfatter. Han var i 2013 redaktør for en antologi om den franske sosiologen Pierre Bourdieu (Pierre Bourdieu. L'insoumission en héritage), og debuterte som romanforfatter i 2014 med Farvel til Eddy Bellegueule (originaltittel: En finir avec Eddy Bellegueule. Norsk oversettelse i 2015). Debutromanen vakte stor begeistring blant anmeldere og publikum, ble kort tid etter utgivelsen tildelt prix Pierre Guénin mot homofobi og for like rettigheter, og er oversatt til en rekke språk.I Farvel til Eddy Bellegueule gjør Louis rede for sin egen barndom i en landsby i Nord-Frankrike.

 • fobi

  Fobi, angst for og unngåelse av situasjoner, naturfenomener, gjenstander eller dyr. Det er en form for frykt som er overdreven i forhold til situasjonen, ikke minsker ved fornuftige forklaringer og overtalelser, er utenfor viljemessig kontroll og som fører til unngåelse av den fryktede situasjonen. Mildere tilfeller der frykten ikke hemmer livsutfoldelsen kalles fobisk frykt.

  Fra wikipedia

 • Homofili

  Homofili (fra gresk homos, «samme» og filos «venn», dvs.

 • Homofobi

  Homofobi (redsel for homofile eller for homofili) er et begrep som på flere språk benyttes for å beskrive negative holdninger og handlinger rettet mot homofile.

 • Seksuell opphisselse

  Seksuell opphisselse (også kalt: kåthet) er prosessen og tilstanden der et menneske eller et dyr er klart for seksuelt samkvem.

Mer om Homofobi fra Vox Publicas arkiv