FORFATTER

Emma Gerritsen
Emma Gerritsen

Journalistikkstudent ved Universitetet i Bergen.

http://emma-20minutes.blogspot.no/


4 bidrag

En stemme, et liv

— Jeg viss­te at det var far­lig å ytre seg fritt idet jeg begyn­te å blog­ge, men jeg har ald­ri ang­ret på at jeg gjor­de det, sier egyp­tis­ke Kareem Amer. Nå del­tar han i stor Amne­sty-aksjon mot men­neske­ret­tig­hets­brudd.

 
 
til toppen