Human development report

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Human development report

    Fra SNL

  • Human Development Index

    Human Development Index (HDI) eller Indeks for menneskelig utvikling, er en indeks som måler forventet levealder, skolegang og inntektsnivå i 189 land. Indikatorene brukes til å rangere landets levestandard og sosiale utvikling. Metoden ble utviklet av den pakistanske økonomen Mahbub ul Haq (1934–1998) og den indiske økonomen Amartya Sen.I 2020 var Norge rangert som nummer én, etterfulgt av Irland og Sveits.

  • Vietnams samtidshistorie

    Vietnams samtidshistorie er landets historie fra 1990-årene og frem til i dag. Etter Vietnamkrigen (1957-1975) mellom sør og nord, der det USA-støttede sør tapte, ble Vietnam gjenforent til Den sosialistiske republikken Vietnam. Etter krigen fulgte en vanskelig periode, både politisk og økonomisk, med å bygge opp landet.Utover 1990-tallet har økonomien i Vietnam blitt mer liberalisert og forholdene lagt mer til rette for privat næringsvirksomhet, noe som har ført til langt bedre økonomi, selv om fattigdom og korrupsjon fortsatt er store problemer.