Human development report

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Human development report

    Fra SNL

  • Human Development Index

    Human Development Index (HDI) eller Indeks for menneskelig utvikling, er en indeks som måler forventet levealder, skolegang og inntektsnivå i 189 land. Indikatorene brukes til å rangere landets levestandard og sosiale utvikling. Metoden ble utviklet av den pakistanske økonomen Mahbub ul Haq (1934–1998) og den indiske økonomen Amartya Sen. I 2020 var Norge rangert som nummer én, etterfulgt av Irland og Sveits.

  • Vietnams samtidshistorie

    Vietnams samtidshistorie er landets historie fra 1990-årene og frem til i dag. Etter Vietnamkrigen (1957-1975) mellom sør og nord, der det USA-støttede sør tapte, ble Vietnam gjenforent til Den sosialistiske republikken Vietnam. Etter krigen fulgte en vanskelig periode, både politisk og økonomisk, med å bygge opp landet. Utover 1990-tallet har økonomien i Vietnam blitt mer liberalisert og forholdene lagt mer til rette for privat næringsvirksomhet, noe som har ført til langt bedre økonomi, selv om fattigdom og korrupsjon fortsatt er store problemer.