Human development report

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Human development report

  Fra SNL

 • Human Development Index

  Human Development Index, HDI, eller Indeks for menneskelig utvikling, er en indeks som måler forventet levealder, skolegang og inntektsnivå i 187 land. Indikatorene brukes til å rangere landets levestandard og sosiale utvikling. Metoden ble utviklet av den pakistanske økonomen Mahbub ul Haq (1934–98) og den indiske økonomen Amartya Sen. I 2016 var Norge rangert som nummer én, etterfulgt av Australia og Sveits.

 • FNs utviklingsprogram

  United Nations Development Program, FNs utviklingsprogram, er FNs ledende organisasjon for finansiering og samordning av det multilaterale utviklingssamarbeidet. Hovedformålet er å styrke utviklingslandenes egne forutsetninger for gjennomføring av utviklingsprogrammer. Organisasjonen ønsker å fungere som et nettverk ved å knytte kunnskap, erfaring og ressurser sammen for landets egen utvikling.

  Fra wikipedia

 • FNs utviklingsprogram

  FNs utviklingsprogram (engelsk: United Nations Development Programme, UNDP; fransk: Programme des Nations unies pour le développement, PNUD) er verdens største utviklingsorganisasjon.

 • HDI

  Dette er en artikkel om selve indeksen.

 • Liste over land etter HDI (2014)

  Denne listen er basert på rapporten fra 2014.