Human development report

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Human development report

  Fra SNL

 • Human Development Index

  Human Development Index, HDI, eller Indeks for menneskelig utvikling, er en indeks som måler forventet levealder, skolegang og inntektsnivå i 187 land. Indikatorene brukes til å rangere landets levestandard og sosiale utvikling. Metoden ble utviklet av den pakistanske økonomen Mahbub ul Haq (1934–98) og den indiske økonomen Amartya Sen.I 2016 var Norge rangert som nummer én, etterfulgt av Australia og Sveits.

 • Kvinnebevegelsen i Iran

  Iran har hatt en organisert kvinnebevegelse siden begynnelsen av forrige århundre, men vi kan skille mellom perioder med større eller mindre spillerom. Under shah-styret fram til 1978 foregikk en moderniseringsprosess som også omfattet kvinner. Den la til rette for utdanning og yrkesaktivitet og oppfordret til å legge bort sløret, men ikke til å delta i politikk.

  Fra wikipedia

 • FNs utviklingsprogram

  FNs utviklingsprogram (engelsk: United Nations Development Programme, UNDP; fransk: Programme des Nations unies pour le développement, PNUD) er verdens største utviklingsorganisasjon.

 • HDI

  Dette er en artikkel om selve indeksen.

 • Liste over land etter HDI (2014)

  Denne listen er basert på rapporten fra 2014.