Human Life International

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Human Life International

  Fra SNL

 • Karen Horney

  Karen Horney var en tysk psykoanalytiker som kritiserte og videreutviklet Sigmund Freuds konsepter, først og fremst den såkalte instinktteorien. Hennes arbeid har vært ofte brukt i feministisk teori. .

 • Philip Roth

  Philip Roth var en forfatter fra USA, som med sitt språklige mesterskap og høye produktivitet regnes blant de fremste forfatterne i amerikansk litteratur de seneste 50 årene. Roths tidlige forfatterskap henter stoff fra hans oppvekst i et jødisk middelklassemiljø i Newark, en forstad til New York. Romanene handler ofte om identitetssøkende, unge, jødiske menn som vil finne et kompromiss mellom seksuelt begjær og sosiale normer.

  Fra wikipedia

 • Britt Slagsvold

  Britt Slagsvold er en tidligere forsker innen alders- og livsløpsforskning ved Velferdsforskningsinsituttet NOVA ved Oslomet – storbyuniversitetet, og er dr.philos i psykologi.

 • Livssynshumanisme

  Livssynshumanisme er en norsk betegnelse på et sekulært livssyn, og brukes i stor grad sammenfallende med begrepet human-etikk, men kan også forstås som en noe videre betegnelse.

 • Quinoa

  Quinoa (Chenopodium quinoa) er en vekst fra Sør-Amerika hvis frø kan spises, og er et alternativ til pasta, ris og poteter.