Human Rights Watch

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Human Rights Watch

  Fra SNL

 • Human Rights Watch

  Human Rights Watch er en internasjonal ikke-statlig organisasjon (NGO) som arbeider for bedre kår for menneskerettighetene over hele verden. Human Rights Watch arbeider for menneskerettigheter i et bredt perspektiv, blant annet mot rekruttering av barnesoldater og barnearbeid, mot spredning av hiv/aids, tortur, politivold, dødsstraff, klasebomber, menneskehandel og krigsforbrytelser.

 • Volden i Andizjan

  Med volden i Andizjan menes hendelsene som fant sted 13. mai 2005 i den usbekiske byen Andizjan, øst i Usbekistan. Tusenvis av demonstranter ble ifølge flere kilder beskutt av politi- og sikkerhetsstyrker, og et stort antall personer ble drept eller skadet. Usbekiske myndigheter anslo dødstallene til 187, Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa har anslått dem til et sted mellom 300 og 500.

  Fra wikipedia

 • FNs menneskerettighetsråd

  FNs menneskerettighetsråd, eller The United Nations Human Rights Council (UNHRC) , er et organ under De forente nasjoner som har som formål å utbre og styrke menneskerettighetene.

 • Human Rights Service

  Human Rights Service (HRS) er en norsk stiftelse etablert i 2001 som er lokalisert i Oslo.

 • Human Rights Watch

  Human Rights Watch er en internasjonal ikke-statlig organisasjon som driver med forskning og beslutningspåvirkning vedrørende menneskerettigheter.

Mer om Human Rights Watch fra Vox Publicas arkiv