FORFATTER

Raftohuset

Skrevet av medarbeidere ved Raftostiftelsen.

http://www.rafto.no


27 bidrag
SISTE ARTIKLER Abonner på Raftohuset

Minnes det burmesiske studentopprøret av 1988

Det bur­me­sis­ke mil­jø­et i Ber­gen arran­ge­rer en ser­mo­ni på Raft­ohu­set 8. august for å min­nes de tra­gis­ke hen­del­se­ne under stu­dent­opp­rø­ret i 1988. Arran­ge­men­tet fin­ner sted 20 år etter opp­rø­ret, sam­me dag som OL åpnes i Bei­jing.

 
 
til toppen