Humor

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • humor

  Humor betyr evne til å oppfatte det morsomme i en situasjon eller sans for det komiske. I England ble ordet humor på 1600-tallet brukt om lunefullhet. Vår moderne betydning går tilbake til tysk og engelsk på 1700-tallet. Flere språk bruker samme ord om humor og humør. Ordet humør kommer fra det franske ordet humeur, som kom inn i nordisk på 1600-tallet.

 • svart humor

  Svart humor er pessimistisk, ofte grotesk humor, som er en blanding av komikk og tragedie. Som litterært begrep er det særlig kjent fra 1960-årenes litteratur i USA, for eksempel hos Joseph Heller og Kurt Vonnegut. .

  Fra wikipedia

 • Humor

  Humor er evnen til å oppfatte noe som morsomt.

 • Morbid

  Morbid (av latin morbus: sykdom) er et begrep brukt i psykologien og i eldre litteratur, som beskriver en person med en sykelig og usunn fascinasjon for døden eller dødsrelaterte temaer.

 • Svart humor

  Svart humor, også kalt morbid humor og annet, er en spesiell grotesk, pessimistisk eller svartsynt form for humor og satire der emnet er alvorlig og gjerne kan gjøre folk opprørte, slik som død, krig, narkotika og lignende.