Humor

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Forsvarets museer

  Tegning, humor

 • Bilde: Akershusbasen

  Bok- humor

 • Bilde: Forsvarets museer

  Tegning, humor

 • Bilde: Forsvarets museer

  Tegning, humor

  Fra SNL

 • humor

  Humor, det som virker komisk, som kaller på latteren; sans for det komiske. Ordet kommer av lat. 'fuktighet, væske', noe som har sammenheng med at man i oldtidens fysiologi antok at de forskjellige kroppsvæsker og deres sammensetning avgjorde hvilket temperament en person fikk, jfr. humoralpatologi. I England ble ordet humor på 1600-tallet brukt om lunefullhet.

 • svart humor

  Svart humor, pessimistisk, ofte grotesk humor, blanding av komikk og tragedie. Som litterært begrep særlig kjent fra 1960-årenes litteratur i USA, f.eks. hos Joseph Heller og Kurt Vonnegut..

  Fra wikipedia

 • Humor

  Humor er evnen til å oppfatte noe som morsomt.

 • Morbid

  Morbid (av latin morbus: sykdom) er et begrep brukt i psykologien og i eldre litteratur, som beskriver en person med en sykelig og usunn fascinasjon for døden eller dødsrelaterte temaer.

 • Svart humor

  Svart humor, også kalt morbid humor og annet, er en spesiell grotesk, pessimistisk eller svartsynt form for humor og satire der emnet er alvorlig og gjerne kan gjøre folk opprørte, slik som død, krig, narkotika og lignende.