Humor

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Forsvarets museer

  Tegning, humor

 • Bilde: Akershusbasen

  Bok- humor

 • Bilde: Forsvarets museer

  Tegning, humor

 • Bilde: Forsvarets museer

  Tegning, humor

  Fra SNL

 • humor

  Humor, det som virker komisk, som kaller på latteren; sans for det komiske. Ordet kommer av lat. 'fuktighet, væske', noe som har sammenheng med at man i oldtidens fysiologi antok at de forskjellige kroppsvæsker og deres sammensetning avgjorde hvilket temperament en person fikk, jfr. humoralpatologi. I England ble ordet humor på 1600-tallet brukt om lunefullhet.

 • svart humor

  Svart humor, pessimistisk, ofte grotesk humor, blanding av komikk og tragedie. Som litterært begrep særlig kjent fra 1960-årenes litteratur i USA, f.eks. hos Joseph Heller og Kurt Vonnegut..

  Fra wikipedia

 • Galgenhumor

  Galgenhumor er svart humor som gjelder en vanskelig situasjon og som oftest direkte angår den som spøker og vitser.

 • Humor

  Humor er evnen til å oppfatte noe som morsomt.

 • Morbid

  Morbid (av latin morbus: sykdom) er et begrep brukt i psykologien og i eldre litteratur, som beskriver en person med en sykelig og usunn fascinasjon for døden eller dødsrelaterte temaer.