Identitetspolitikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra wikipedia

 • Identitetspolitikk

  Identitetspolitikk er et omstridt og ladet begrep som kan betegne politisk mobilisering på vegne av identitetsgrupper som tar utgangspunkt i opplevelsen av at en gruppe har blitt utsatt for urettferdighet, undertrykking eller marginalisering, men som ofte brukes retorisk mot slik mobilisering.

 • Transfeminisme

  Transfeminisme er en retning innen feminismen og homobevegelsen som særpreges med motvilje mot å la seg definere som et kjønn, og avvisning av kjønn er en relevant og viktig kategori.

 • Woke

  Woke betyr å være årvåken, oppmerksom på og kritisk til sosial forskjellsbehandling.

Mer om Identitetspolitikk fra Vox Publicas arkiv