Identitetspolitikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • identitetspolitikk

  Identitetspolitikk er politisk virksomhet eller aktivisme som tar utgangspunkt i erfaringene og historien til en marginalisert gruppe mennesker, som regel en minoritet. En kollektiv opplevelse av urettferdighet blant medlemmene i den marginaliserte gruppen, og ulike initiativ å avhjelpe eller veie opp for denne urettferdigheten, danner utgangspunktet for identitetspolitikken.

 • homobevegelsen i Noreg

  Den norske homobevegelsen har arbeidd for likestilling og mangfald, men kjempa historisk sett for homofile menn og lesbiske kvinner sine rettigheiter. I dag har bevegelsen utvida politikkområdet sitt til å omfamne eit vidt spekter av ulike kjønns- og seksualitetsuttrykk..

  Fra wikipedia

 • Identitetspolitikk

  Identitetspolitikk er politisk mobilisering på vegne av identitetsgrupper som tar utgangspunkt i opplevelsen av at en gruppe har blitt utsatt for urettferdighet, undertrykking eller marginalisering.

 • Transfeminisme

  Transfeminisme er en retning innen feminismen og homobevegelsen som særpreges med motvilje mot å la seg definere som et kjønn, og avvisning av kjønn er en relevant og viktig kategori.

 • Woke

  Woke (engelsk for «våken, oppvåknet») er et uttrykk fra afroamerikansk slang som betyr å være våken og oppmerksom på sosial forskjellsbehandling.

Mer om Identitetspolitikk fra Vox Publicas arkiv