Identitetspolitikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • identitetspolitikk

  Identitetspolitikk er politisk virksomhet eller aktivisme som tar utgangspunkt i erfaringene og historien til en marginalisert gruppe mennesker, som regel en minoritet. En kollektiv opplevelse av urettferdighet blant medlemmene i den marginaliserte gruppen, og ulike initiativ å avhjelpe eller veie opp for denne urettferdigheten, danner utgangspunktet for identitetspolitikken.

 • homobevegelsen i Noreg

  Den norske homobevegelsen har arbeidd for likestilling og mangfald, men kjempa historisk sett for homofile menn og lesbiske kvinner sine rettigheiter. I dag har bevegelsen utvida politikkområdet sitt til å omfamne eit vidt spekter av ulike kjønns- og seksualitetsuttrykk..

  Fra wikipedia

 • Danby Choi

  Danby Choi (født 1993 i Oslo) er en norsk journalist og redaktør.

 • Identitetspolitikk

  Identitetspolitikk er et omstridt og ladet begrep som kan betegne politisk mobilisering på vegne av identitetsgrupper som tar utgangspunkt i opplevelsen av at en gruppe har blitt utsatt for urettferdighet, undertrykking eller marginalisering, men som ofte brukes retorisk mot slik mobilisering.

 • Woke

  Woke betyr å være årvåken, oppmerksom på og kritisk til sosial forskjellsbehandling.

Mer om Identitetspolitikk fra Vox Publicas arkiv