Identitetspolitikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • homobevegelsen i Noreg

  Den norske homobevegelsen har arbeidd for likestilling og mangfald, men kjempa historisk sett for homofile menn og lesbiske kvinner sine rettigheiter. I dag har bevegelsen utvida politikkområdet sitt til å omfamne eit vidt spekter av ulike kjønns- og seksualitetsuttrykk..

 • multikulturalisme

  Multikulturalisme brukes som betegnelse på en historisk spesifikk politisk reformbevegelse med opphav i Vesten, og særlig USA, men også som beskrivelse av en politisk filosofi. Multikulturalisme anerkjenner og verdsetter mangfold. .

  Fra wikipedia

 • Gay pride

  Gay pride, eller bare pride, (engelsk for «homofil stolthet») har tre hovedpremisser; at folk bør være stolte av sin seksuelle orientering og kjønnsidentitet, at seksuell diversitet er et gode, og at seksuell orientering og kjønnsidentitet ikke kan forandres bevisst.

 • Identitetspolitikk

  Identitetspolitikk er å mobilisere på vegne av én identitetsgruppe mot en annen.

 • Steve Bannon

  Stephen Kevin «Steve» Bannon (født 27.

Mer om Identitetspolitikk fra Vox Publicas arkiv