Identitetspolitikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Identitetspolitikk

  Fra SNL

 • homobevegelsen i Noreg

  Den norske homobevegelsen har arbeidd for likestilling og mangfald, men kjempa historisk sett for homofile menn og lesbiske kvinner sine rettigheiter. I dag har bevegelsen utvida politikkområdet sitt til å omfamne eit vidt spekter av ulike kjønns- og seksualitetsuttrykk..

 • multikulturalisme

  Multikulturalisme brukes som betegnelse på en historisk spesifikk politisk reformbevegelse med opphav i Vesten, og særlig USA, men også som beskrivelse av en politisk filosofi. Multikulturalisme anerkjenner og verdsetter mangfold..

  Fra wikipedia

 • Identitetspolitikk

  Identitetspolitikk er å mobilisere på vegne av én identitetsgruppe mot en annen.

 • Kjønnsidentitet

  Kjønnsidentitet (også kalt psykologisk kjønn) er en persons egen opplevelse av å høre til i en bestemt kjønnskategori.

 • Transfeminisme

  Transfeminisme er en retning innen feminismen og homobevegelsen som særpreges med motvilje mot å la seg definere som et kjønn, og avvisning av kjønn er en relevant og viktig kategori.

Mer om Identitetspolitikk fra Vox Publicas arkiv