Ideologi

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Ideologi

  Fra SNL

 • ideologi

  Ideologi betyr idésystem, grunnsyn eller samfunnssyn. I dagligtale er ideologi brukt i betydningen 'tankesett', som uttrykker noen overordnede idéer om hvordan mennesker er, eller hvordan samfunnet bør forstås og styres. Betegnelsen ble innført i 1796 av den franske greven Destutt de Tracy i et program for en vitenskap om hvordan ideer eller forestillinger forbindes med hverandre i sosiale grupperinger.

 • nynazisme

  Nynazisme er en samlebetegnelse på ekstremnasjonalistiske, rasistiske og antisemittiske bevegelser og aktører, som i tiden etter andre verdenskrig har knyttet seg til tradisjoner fra den tyske nasjonalsosialismen og nært beslektede fascistiske bevegelser. Betegnelsen brukes vanligvis om aktivister fra generasjonene som vokste opp lenge etter nazismens nederlag under krigen, men mange grupper hadde også nazister fra krigsgenerasjonen som støttespillere og forbilder.

  Fra wikipedia

 • Grønn ideologi

  Grønn ideologi er en samling politiske ideologier som historisk tar utgangspunkt i en økologisk virkelighetsbeskrivelse, og som har røtter i flere impulser i etterkrigstiden.

 • Ideologi

  Ideologi kan forstås som et tankesett tuftet på politiske, filosofiske eller religiøse idéer om hvordan verden og samfunnet bør forstås og innrettes.

 • Sosialisme

  Sosialisme (fra latin socius – følgesvenn, kamerat) er en politisk ideologi som ønsker at produksjonsmidlene er eid av et fellesskap, enten gjennom det offentlige, staten eller samvirker (eller en kombinasjon av disse).