Ideologi

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Ideologi

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: FylkesFOTOarkivet i Møre og Romsdal

  Bolig, Marstrands gate 45 2000

 • Bilde: Digitalt fortalt / Norsk kulturråd

  Haugatun

 • Bilde: Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS

  Norge etter to verdenskriger

 • Bilde: Kunst i offentlige rom

  Still Life #1

  Fra Virksomme Ord

 • Ideologi i hverdagen

  Gode landsstyre, Tittelen på denne innledningen er ideologi i hverdagen. Og hva er vel nærmere folks hverdag enn sex - eller kontroll over sin egen seksualitet og kropp.

 • Mennesket og ideologiene

  Studenter! Mine damer og herrer! Der er en dikter og en vismann som har sagt at livet bør være en fornuftig veksling mellom «saure Wochen» og «frohe Feste». I en høyskoles liv er det neppe tvil om at hovedvekten ligger på de strevsomme arbeidsuker! Men der er milepeler som vi skal stanse opp ved, der er dager da det skal være fest, og en slik merkedag er årets immatrikulering.

 • Folkestyrepartiet

  Takk for invitasjonen til å kome. For ein luksus for ein partileiar, å få framføra ein heilskapleg bodskap utan avbrot og motsegn! Torbjørn Jagland sa for nokre år tilbake sa at "Ideologiene er døde".

  Fra SNL

 • ideologi

  Ideologi betyr idésystem, grunnsyn eller samfunnssyn.Ideologi er blitt brukt i flere betydninger: som en nøytral beskrivelse av sosialt forklarende systemer som en positiv betegnelse for ordnende og motiverende ideer som et samfunn er avhengig av negativt som interessebestemte og virkelighetsfordreiende kollektive oppfatninger Sosialisme og liberalisme er eksempler på ideologier i nøytral forstand.Karl Marx brukte ordet i negativ betydning, og det er denne som i en tid ble den vanligste i samfunnsvitenskapelig litteratur, ikke bare i den marxistisk orienterte.Betegnelsen ble innført i 1796 av den franske greven Destutt de Tracy i et program for en vitenskap om hvordan ideer eller forestillinger forbindes med hverandre i sosiale grupperinger..

 • sosialdemokrati

  Sosialdemokrati er betegnelse på moderate og reformorienterte former for sosialisme. Politiske partier som forfekter en slik ideologi, omtales gjerne som sosialdemokratiske partier, og personer som kretser til disse kalles gjerne sosialdemokrater.Det forekommer også at land eller politiske systemer omtales som sosialdemokratiske, dersom slike partier har vært toneangivende i politikkutformingen over lengre tid.I Norge er det i første rekke Arbeiderpartiet som blir regnet som et sosialdemokratisk parti.

  Fra wikipedia

 • Ideologi

  Ideologi kan forstås som et tankesett tuftet på politiske, filosofiske eller religiøse idéer om hvordan verden og samfunnet bør forstås og innrettes.

 • Liste over politiske ideologier

  Dette er en liste over politiske ideologier.

 • Nasjonalsosialisme

  Nasjonalsosialisme (nazisme) (av tysk Nationalsozialismus, kortform Nazismus, ofte brukt nedsettende), er en politisk ideologi eller verdensanskuelse.