Ideologi

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Ideologi

  Fra SNL

 • ideologi

  Ideologi betyr idésystem, grunnsyn eller samfunnssyn.Ideologi er blitt brukt i flere betydninger: som en nøytral beskrivelse av sosialt forklarende systemer som en positiv betegnelse for ordnende og motiverende ideer som et samfunn er avhengig av negativt som interessebestemte og virkelighetsfordreiende kollektive oppfatninger Sosialisme og liberalisme er eksempler på ideologier i nøytral forstand.Karl Marx brukte ordet i negativ betydning, og det er denne som i en tid ble den vanligste i samfunnsvitenskapelig litteratur, ikke bare i den marxistisk orienterte.Betegnelsen ble innført i 1796 av den franske greven Destutt de Tracy i et program for en vitenskap om hvordan ideer eller forestillinger forbindes med hverandre i sosiale grupperinger..

 • nynazisme

  Nynazisme er en samlebetegnelse på ekstremnasjonalistiske, rasistiske og antisemittiske bevegelser og aktører, som i tiden etter andre verdenskrig har knyttet seg til tradisjoner fra den tyske nasjonalsosialismen og nært beslektede fascistiske bevegelser. Betegnelsen brukes vanligvis om aktivister fra generasjonene som vokste opp lenge etter nazismens nederlag under krigen, men mange grupper hadde også nazister fra krigsgenerasjonen som støttespillere og forbilder.

  Fra wikipedia

 • Ideologi

  Ideologi kan forstås som et tankesett tuftet på politiske, filosofiske eller religiøse idéer om hvordan verden og samfunnet bør forstås og innrettes.

 • Sosialisme

  Sosialisme (fra latin socius – følgesvenn, kamerat) er en politisk ideologi som ønsker at produksjonsmidlene er eid av et fellesskap, enten gjennom det offentlige, staten eller samvirker (eller en kombinasjon av disse).

 • Ubuntu (ideologi)

  Ubuntu er et etisk, humanistisk livssyn som legger vekt på fellesskap og menneskers forbindelser og forhold til hverandre.