Ideologi

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Ideologi

  Fra Virksomme Ord

 • Ideologi i hverdagen

  Gode landsstyre, Tittelen på denne innledningen er ideologi i hverdagen. Og hva er vel nærmere folks hverdag enn sex - eller kontroll over sin egen seksualitet og kropp.

 • Mennesket og ideologiene

  Studenter! Mine damer og herrer! Der er en dikter og en vismann som har sagt at livet bør være en fornuftig veksling mellom «saure Wochen» og «frohe Feste». I en høyskoles liv er det neppe tvil om at hovedvekten ligger på de strevsomme arbeidsuker! Men der er milepeler som vi skal stanse opp ved, der er dager da det skal være fest, og en slik merkedag er årets immatrikulering.

 • Folkestyrepartiet

  Takk for invitasjonen til å kome. For ein luksus for ein partileiar, å få framføra ein heilskapleg bodskap utan avbrot og motsegn! Torbjørn Jagland sa for nokre år tilbake sa at "Ideologiene er døde".

  Fra SNL

 • ideologi

  Ideologi betyr idésystem, grunnsyn eller samfunnssyn. Ideologi er blitt brukt i flere betydninger: som en nøytral beskrivelse av sosialt forklarende systemer som en positiv betegnelse for ordnende og motiverende ideer som et samfunn er avhengig av negativt som interessebestemte og virkelighetsfordreiende kollektive oppfatninger Sosialisme og liberalisme er eksempler på ideologier i nøytral forstand.

 • sosialdemokrati

  Sosialdemokrati er en betegnelse på moderate og reformorienterte former for sosialisme. Politiske partier som forfekter en slik ideologi, omtales gjerne som sosialdemokratiske partier, og personer som kretser til disse, kalles gjerne sosialdemokrater. En alternativ betegnelse på sosialdemokrati er demokratisk sosialisme. Det forekommer også at land eller politiske systemer omtales som sosialdemokratiske, dersom slike partier har vært toneangivende i politikkutformingen over lengre tid.

  Fra wikipedia

 • Ideologi

  Ideologi kan forstås som et tankesett tuftet på politiske, filosofiske eller religiøse idéer om hvordan verden og samfunnet bør forstås og innrettes.

 • Sosialisme

  Sosialisme (fra latin socius – følgesvenn, kamerat) er en politisk ideologi som ønsker at produksjonsmidlene er eid av et fellesskap, enten gjennom det offentlige, staten eller samvirker (eller en kombinasjon av disse).

 • Ubuntu (ideologi)

  Ubuntu er et etisk, humanistisk livssyn som legger vekt på fellesskap og menneskers forbindelser og forhold til hverandre.