Ideologi

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Ideologi

  Fra Virksomme Ord

 • Ideologi i hverdagen

  Gode landsstyre, Tittelen på denne innledningen er ideologi i hverdagen. Og hva er vel nærmere folks hverdag enn sex - eller kontroll over sin egen seksualitet og kropp.

 • Mennesket og ideologiene

  Studenter! Mine damer og herrer! Der er en dikter og en vismann som har sagt at livet bør være en fornuftig veksling mellom «saure Wochen» og «frohe Feste». I en høyskoles liv er det neppe tvil om at hovedvekten ligger på de strevsomme arbeidsuker! Men der er milepeler som vi skal stanse opp ved, der er dager da det skal være fest, og en slik merkedag er årets immatrikulering.

 • Folkestyrepartiet

  Takk for invitasjonen til å kome. For ein luksus for ein partileiar, å få framføra ein heilskapleg bodskap utan avbrot og motsegn! Torbjørn Jagland sa for nokre år tilbake sa at "Ideologiene er døde".

  Fra SNL

 • ideologi

  Ideologi betyr idésystem, grunnsyn eller samfunnssyn.Ideologi er blitt brukt i flere betydninger: som en nøytral beskrivelse av sosialt forklarende systemer som en positiv betegnelse for ordnende og motiverende ideer som et samfunn er avhengig av negativt som interessebestemte og virkelighetsfordreiende kollektive oppfatninger Sosialisme og liberalisme er eksempler på ideologier i nøytral forstand.Karl Marx brukte ordet i negativ betydning, og det er denne som i en tid ble den vanligste i samfunnsvitenskapelig litteratur, ikke bare i den marxistisk orienterte.Betegnelsen ble innført i 1796 av den franske greven Destutt de Tracy i et program for en vitenskap om hvordan ideer eller forestillinger forbindes med hverandre i sosiale grupperinger..

 • nynazisme

  Nynazisme er en samlebetegnelse på ekstremnasjonalistiske, rasistiske og antisemittiske bevegelser og aktører, som i tiden etter andre verdenskrig har knyttet seg til tradisjoner fra den tyske nasjonalsosialismen og nært beslektede fascistiske bevegelser. Betegnelsen brukes vanligvis om aktivister fra generasjonene som vokste opp lenge etter nazismens nederlag under krigen, men mange grupper hadde også nazister fra krigsgenerasjonen som støttespillere og forbilder.

  Fra wikipedia

 • Den nordiske motstandsbevegelsen

  Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM), også kjent som Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) på svensk (tidligere Vitt ariskt motstånd, VAM), er en nynazistisk organisasjon som gjennom revolusjon ønsker å «skape en nordisk nasjonalsosialistisk republikk bestående av de nordiske landene Sverige, Finland, Norge, Danmark, Island og eventuelt også de baltiske landene».

 • Ideologi

  Ideologi kan forstås som et tankesett tuftet på politiske, filosofiske eller religiøse idéer om hvordan verden og samfunnet bør forstås og innrettes.

 • Ubuntu (ideologi)

  Ubuntu er et etisk, humanistisk livssyn som legger vekt på fellesskap og menneskers forbindelser og forhold til hverandre.