Immunitet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • immunitet

  Immunitet er innenfor jus mer eller mindre omfattende fritagelse for rettsforfølgning. I rettshistorien brukes immunitet om den privilegerte stilling med fritagelse for skatter og andre offentlige byrder og med egen jurisdiksjon, som adel og geistlighet i eldre tid nøt godt av. Immunitet betegner i statsretten visse personers fritagelse for strafferettslig påtale eller sivilrettslig søksmål.

 • diplomatisk immunitet

  Diplomatisk immunitet, dss. eksterritorialrett.

  Fra wikipedia

 • Difteri

  Difteri er en alvorlig infeksjon i nese og hals, og en av flere barnesykdommer som det vaksineres mot.

 • Diplomatisk immunitet

  Diplomatisk immunitet er den særlige beskyttelse og de særlige fordeler, som tilkommer fremmede diplomater og representasjoner (ambassader mv.) for å lette deres arbeide.

 • Immunitet (medisin)

  Immunitet er et medisinsk begrep som beskriver den situasjon som råder når en organisme har tilstrekkelig med biologiske beskyttelsesmekanismer for å unnvike infeksjoner, sykdommer eller annen uønsket biologisk invasjon.

Mer om Immunitet fra Vox Publicas arkiv