Immunitet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • immunitet

  Immunitet, (til immun).

 • immunitet

  Mer eller mindre omfattende fritagelse for rettsforfølgning.  I rettshistorien brukes immunitet om den privilegerte stilling med fritagelse for skatter og andre offentlige byrder og med egen jurisdiksjon, som adel og geistlighet i eldre tid nøt godt av. Immunitet betegner i statsretten visse personers fritagelse for strafferettslig påtale eller sivilrettslig søksmål.

  Fra wikipedia

 • Diplomatisk immunitet

  Diplomatisk immunitet er den særlige beskyttelse og de særlige fordeler, som tilkommer fremmede diplomater og representasjoner (ambassader mv.) for å lette deres arbeide.

 • Immunitet

  Immunitet (av latin; immunis=«fri for») kan ha flere betydninger: Immunitet (medisin) – Personers, dyrs eller planters motstandsdyktighet mot spesielle sykdommer.

 • Immunitet (medisin)

  Immunitet er et medisinsk begrep som beskriver den situasjon som råder når en organisme har tilstrekkelig med biologiske beskyttelsesmekanismer for å unnvike infeksjoner, sykdommer eller annen uønsket biologisk invasjon.

Mer om Immunitet fra Vox Publicas arkiv