Immunitet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • immunitet

  Immunitet er innenfor jus mer eller mindre omfattende fritagelse for rettsforfølgning..

 • immunitet

  Immunitet er en generell betegnelse på det å være immun og unngå å bli syk etter gjentatt smitte med en bestemt mikroorganisme. Kroppen har ulike måter å danne immunitet på, og vi skiller mellom medfødt og ervervet immunitet, og mellom humoral og cellulær immunitet.Vaksinasjon er det mest kostnadseffektive middelet vi har for forebyggelse og kontroll av smittsomme sykdommer.

  Fra wikipedia

 • Diplomatisk immunitet

  Diplomatisk immunitet er den særlige beskyttelse og de særlige fordeler, som tilkommer fremmede diplomater og representasjoner (ambassader mv.) for å lette deres arbeide.

 • Immunitet

  Immunitet (av latin; immunis=«fri for») kan ha flere betydninger: Immunitet (medisin) – Personers, dyrs eller planters motstandsdyktighet mot spesielle sykdommer.

 • Immunitet (medisin)

  Immunitet (fra latin immunitas)er et medisinsk begrep som beskriver den situasjon som råder når en organisme har tilstrekkelig med biologiske beskyttelsesmekanismer for å unnvike infeksjoner, sykdommer eller annen uønsket biologisk invasjon.

Mer om Immunitet fra Vox Publicas arkiv