Innovasjonsstøtte

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra wikipedia

  • Direktoratet for medisinske produkter

    Direktoratet for medisinske produkter (DMP), tidligere Statens legemiddelverk, er et norsk forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet som skal sikre at alle legemidler som brukes i Norge har god kvalitet, er trygge å bruke og har ønsket virkning.