Innovasjonsstøtte

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • medier i Danmark

    I Danmark domineres medielandskapet på den ene siden av en rekke private aviser, på den andre av en sterkt statlig finansiert audiovisuell sektor. Mediestøtteordningene er omfattende, både for statlige medier og private medier, og distribueres på en rettferdig og transparent måte. Selv om landet har færre enn seks millioner innbyggere, har det et rikt medietilbud.

    Fra wikipedia

  • Direktoratet for medisinske produkter

    Direktoratet for medisinske produkter (DMP), tidligere Statens legemiddelverk, er et norsk forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet som skal sikre at alle legemidler som brukes i Norge har god kvalitet, er trygge å bruke og har ønsket virkning.