Insentivordningen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Ecuador

    Ecuador er en republikk i nordvestlige del av Sør-Amerika, ved ekvator. Den grenser til Colombia i nord, til Peru i sør og øst og til Stillehavet i vest. Galapagosøyene i Stillehavet om lag 1000 km fra fastlandet er også en del av Ecuador.Ecuador er et fjellrikt land med Andesfjellene som strekker seg over landet med to parallelle fjellkjeder. Øst for Andesfjellene er det lavereliggende landskap med store arealer tropisk urskog.Ecuador som egen stat ble opprettet i 1830 etter oppløsningen av Stor-Colombia, som foruten Ecuador bestod av dagens Colombia og Venezuela.

    Fra wikipedia

  • Skyss

    Skyss er en enhet i Hordaland fylkeskommune som ble opprettet i november 2007.