Jørgen Lorentzen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Lorentzen

    Lorentzen er en norsk slekt med røtter på Sjælland i Danmark. Den stammer fra borger og handelsmann i Skelskør Hans Zachariassen (død omkring 1643). Slekten kom til Norge med hans sønn, tollskriver i Holmestrand Hans Hanssøn Skielschøer (1636–1700). Han var far til kjøpmann samme sted Lorentz Hanssøn (1668–1723), og fra dennes sønner, skipsfører og reder Ole Lorentzen (1699–1737) og kjøpmann og reder Jørgen Lorentzen (1709–1752), stammer to grener av slekten..

  • mannsforskning

    Mannsforskning er et tverrvitenskapelig forskningsfelt som studerer menn og maskuliniteter. Analyseområdene er både menn som kjønn og maskulinitet som et kulturelt fenomen.Historisk springer mannsforskning ut av kvinneforskning, og er grunnlagt på samme teoretiske rammeverk og bruk av metode. På 1990-tallet ble mannsforskning etablert som et selvstendig forskningsfelt, med egen kunnskapsproduksjon og forskernettverk både nasjonalt og internasjonalt.I 2008 ble sosiolog Øystein Gullvåg Holter (født 7.