Johan Nordahl Brun

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Johan Nordahl Brun

    Fra SNL

  • Johan Nordahl Brun

    Johan Nordahl Brun var en norsk prest, biskop og dikter, og en fremtredende talsperson for Norges uavhengighet fra Danmark. Som geistlig var han teologisk kandidat i 1767, residerende kapellan i Byneset fra 1772, sogneprest ved Korskirken i Bergen fra 1774, og biskop i Bergen fra 1804 til sin død i 1816. Under et opphold i København som sekretær for biskop Gunnerus skrev Brun Zarine, en etterligning av datidens franske tragedier.

  • Johan Nordahl Brun

    Johan Nordahl Brun var en norsk prest. Fra 1866 virket Brun i Oslo, hvor han organiserte landets første frivillige menighetsråd. Han skrev blant annet Den norske Sømandsmissions Historie (1879). Han var oldebarn (sønnesønns sønn) av biskop Johan Nordahl Brun og far til Johan Lyder Brun. .