Nyhetsbrev uke 2

Om partiskhet i databaserte nyheter, Vox Publicas årsrapport, og en serie om forskere og blogging.

Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen ønsker alle våre lesere et rik­tig godt nytt år!

Vi starter det det nye året med Nicholas Diakopou­los, som skriv­er om hvor­dan par­tiskhet kan snike seg inn i nyheter basert på algo­rit­mer — som blir mer og mer van­lig. Olav Anders Øvre­bø har laget en liten årsrap­port for Vox Pub­li­ca. Og i artikke­len “Språk og sorg” skriv­er Kirsti Tveit­ereid om to dag­bok­stek­ster av Cecilie Skog og Roland Barthes.

I Retorikkbloggen har vi fått nye inn­legg av Jens Elmelund Kjeld­sen, som veier for og imot: Bør forskere blogge, eller la være?

Nye artik­ler:
Språk for sorg
Cecilie Skog og Roland Barthes, Antark­tis og Paris: To dag­bok­stek­ster om sorg og savn. Av Kirsti Tveitereid.

Når data­baserte nyheter blir partiske
Algo­rit­mer er blitt allest­ed­snærværende i nyhetsme­di­ene – der­for er det vik­tig å vite hvor­dan par­tiskhet og skjevheter kan sive inn i beslut­nin­gene de tar. Av Nicholas Diakopoulos.

Klas­sisk og moderne
Vox Pub­li­cas lille årsrap­port for 2012 — samt noe om planene for 2013. Av Olav Anders Øvrebø.

Retorikkbloggen:

Forskere som (ikke) blog­ger. Del 1 av 3

Blog­ging er antite­sen til forskn­ing. Så det er gode grun­ner til at forskere ikke blog­ger; men det er også gode grun­ner til å gjøre det likev­el. Av Jens Elmelund Kjeldsen.

Forskere som (ikke) blog­ger. Del 2 av 3

Forskere som (ikke) blog­ger. Del 3 av 3

Vi min­ner også om testin­gen av vår nye design, som pågår på beta.voxpublica.no. Inn­spill ønskes velkommen.

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hilsen Vox Publica-redaksjonen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen