Jon Hellesnes

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Jon Hellesnes

    Fra SNL

  • Jon Hellesnes

    Jon Hellesnes, norsk filosof, essayist og forfattar. Han var professor i filosofi ved Universitetet i Tromsø i perioden 1985–2007 og er i dag professor emeritus ved Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet..

  • Knut Erik Tranøy

    Knut Erik Tranøy var ein norsk filosof som arbeidde særleg med etikk, mellomalderfilosofi og vitskapsfilosofi. Tranøy gjorde eit pionerarbeid for etableringa av moderne medisinsk etikk i Noreg. Han var professor i filosofi ved Universitetet i Bergen (UiB) i 19 år og deretter professor ved Universitetet i Oslo (UiO) frå 1978 til 1986. Etter dette kom tre år som seniorstipendiat og fungerande professor i medisinsk etikk ved Det medisinske fakultetet ved UiO, der han fekk oppretta Senter for medisinsk etikk i 1987.