Jonas Rein

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Jonas Rein

    Jonas Rein var en norsk geistlig, dikter og eidsvollsmann.Fra 1808 var han sogneprest i Nykirken i Bergen. Han var representant for Bergen på Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 og en ivrig tilhenger av Selvstendighetspartiet. Rein var medlem av Det Norske Selskab i København i 1777–1780 og 1787–1791.Han ga ut sørgespillet Hagen og Axel (1786), Samlede Digte (2 bind, 1802) og Nyeste Digte (1810).

  • Christian Magnus Falsen

    Christian Magnus Falsen var en norsk politiker og embetsmann. Falsen var jurist og den ledende representanten på Riksforsamlingen på Eidsvoll i april og mai 1814 for den gruppen som ble kalt «selvstendighetspartiet». Han var formann i konstitusjonskomiteen på Riksforsamlingen og fikk senere hedersbetegnelsen «Grunnlovens far».Falsen utarbeidet sammen med Johan Adler et grunnlovsutkast, der deler påvirket og ble tatt inn i den norske Grunnloven som ble vedtatt 17.