Kantar

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • kantar

  Kantar er en gammel masseenhet som ble brukt i middelhavslandene, spesielt i muslimske land.Enhetsverdien varierte fra land til land. I Egypt var en kantar tilnærmet lik 100 arratel eller 100 pund. 1 kantar = 0,45 kilogram (kg) Andre eksempler: Hellas: 1 kantar = 56 kg Malta: 1 kantar = 80 kg Roma: 1 kantar = 34 kg .

 • Immanuel Kant

  Immanuel Kant var ein tysk filosof, grunnleggjar av pliktetikken og talsmann for den menneskelege fornufta, eit grunnsyn som gav menneska vørdnad og sjølvtillit, og som bana veg for demokratiet.Han studerte teologi, naturfag og filosofi, og i 1746 skreiv han ei avhandling om naturvitskap. Fram til 1754 praktiserte han som huslærar. I 1755 publiserte han Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels (Allmenn naturhistorie og teori om himmelen) og skreiv same året ei avhandling om metafysikk.

  Fra wikipedia

 • Immanuel Kant

  Immanuel Kant (født 22.

 • Kantar

  Kantar er en analyse-, informasjons- og rådgivningsgruppe i WPP. Kantar ble stiftet i 1993 og består av tolv spesialiserte virksomheter med rundt 30 000 ansatte som arbeider i 100 land i ulike forsknings- og rådgivningsdisipliner.

 • Kantar TNS

  Kantar AS, tidligere Kantar TNS AS og TNS Gallup AS, er Norges største markedsanalysebyrå, i henhold til omsetningsstatistikk fra Norsk Markedsanalyse Forening.