Kantar

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • kantar

  Kantar er en gammel masseenhet som ble brukt i middelhavslandene, spesielt i muslimske land. Enhetsverdien varierte fra land til land. I Egypt var en kantar tilnærmet lik 100 arratel eller 100 pund. 1 kantar = 0,45 kilogram (kg) Andre eksempler: Hellas: 1 kantar = 56 kg Malta: 1 kantar = 80 kg Roma: 1 kantar = 34 kg .

 • Immanuel Kant

  Immanuel Kant er kanskje den mest kjente filosofen i moderne tid. Kant ble født i Königsberg i Øst-Preussen, nåværende Kaliningrad i Russland, og tilbragte hele sitt liv i hjembyen. Han ble professor ved universitetet i 1770. Hovedverket Kritikk av den rene fornuft ble utgitt i 1781. I 1785 publiserte han en liten bok om moralfilosofi, Grunnlegging av moralens metafysikk, og disse moralfilosofiske tankene ble videreutviklet i Kritikk av den praktiske fornuft, som ble utgitt i 1788.

  Fra wikipedia

 • Immanuel Kant

  Immanuel Kant (født 22.

 • Kantar

  Kantar er en analyse-, informasjons- og rådgivningsgruppe i WPP. Kantar ble stiftet i 1993 og består av tolv spesialiserte virksomheter med rundt 30 000 ansatte som arbeider i 100 land i ulike forsknings- og rådgivningsdisipliner.

 • Kantar TNS

  Kantar AS, tidligere Kantar TNS AS og TNS Gallup AS, er Norges største markedsanalysebyrå, i henhold til omsetningsstatistikk fra Norsk Markedsanalyse Forening.