Kiev

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Kiev

  Kiev, hovedstad i Ukraina, på begge sider av elven Dnepr; 2 611 000 innb. (2002). Landets største by og viktigste industrisenter. Særlig viktig er den elektrotekniske, finmekaniske og kjemiske industri, men også maskin-, gummi-, nærings- og nytelsesmiddel- og treindustrien. Vei- og jernbaneknutepunkt. Dnepr er farbar i ca. ni måneder i året. Internasjonal lufthavn (Borispal).

 • Kievriket

  Kievriket var en tidlig østslavisk statsdannelse med Kiev i Ukraina som maktsentrum. I norrøn sagalitteratur er riket omtalt som Gardarike.Kievriket ble grunnlagt av vikinger på 800-tallet, og kom til å omfatte et større antall østslaviske, baltiske og finsk-ugriske stammer. Sin største utbredelse og innflytelse nådde Kievriket på 1000-tallet under fyrstene Vladimir 1 og Jaroslav 1, og strakte seg da til Ladoga og Moskva i nord og øst, mot sør til Karpatene.

  Fra wikipedia

 • Ellisiv av Kiev

  Ellisiv av Kyiv, eller egentlig Elisaveta Yaroslavna av Kiev, (født 1025, død ca.

 • Kiev

  Kiev eller Kyjiv (ukrainsk: Київ – Kyjiv [ˈkɪjiw]; russisk: Киев – Kijev) er hovedstad og største by i Ukraina, samt administrasjonssentrum i Kiev oblast.

 • Kievriket

  Kievriket (også kjent som Kiev-Rus eller Rus’; ukrainsk: Київська Русь – Kyjivs’ka Rus’; russisk: Киевская Русь – Kijevskaja Rus’, kirkeslavisk: Кыѥвьска Рѹсь – Kyjev’ska Rus’; den noe unøyaktige formen Kiev-Russland blir også brukt på norsk) var en stat som eksisterte fra ca.