Kiev

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Kiev

  Kiev, eller Kyjiv (ukrainsk), er hovedstaden i Ukraina. Byen ligger på begge sider av elven Dnepr (ukrainsk Dnipro), og har rundt tre millioner innbyggere (2021). Kiev er landets største by og viktigste industrisenter. Særlig viktig er den elektrotekniske, finmekaniske og kjemiske industrien, men også maskin-, gummi-, nærings- og nytelsesmiddel- og treindustrien.

 • Kievriket

  Kievriket var en tidlig østslavisk statsdannelse med Kiev i nåværende Ukraina som maktsentrum. I norrøn sagalitteratur er riket omtalt som Gardarike. Kievriket ble grunnlagt av vikinger på 800-tallet, og kom til å omfatte et større antall østslaviske, baltiske og finsk-ugriske stammer. Sin største utbredelse og innflytelse nådde Kievriket på 1000-tallet under fyrstene Vladimir 1 og Jaroslav 1, og strakte seg da til Ladoga og Moskva i nord og øst, mot sør til Karpatene.

  Fra wikipedia

 • Ellisiv av Kiev

  Ellisiv av Kyiv, eller egentlig Elisaveta Yaroslavna av Kiev, (født 1025, død ca.

 • Kiev

  Kiev, eller Kyjiv (ukrainsk: Київ – Kyjiv [ˈkɪjiw]; russisk: Киев – Kijev), er hovedstad og største by i Ukraina, samt administrasjonssentrum i Kiev oblast.

 • Kievriket

  Kievriket (også kjent som Kiev-Rus eller Rus’; ukrainsk: Київська Русь – Kyjivs’ka Rus’; russisk: Киевская Русь – Kijevskaja Rus’, kirkeslavisk: Кыѥвьска Рѹсь – Kyjev’ska Rus’; den noe unøyaktige formen Kiev-Russland blir også brukt på norsk) var en stat som eksisterte fra ca.