Kjønnsforskjeller

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • sjalusi

  Sjalusi er en grunnleggende, ubehagelig emosjon knyttet til å oppleve at kjæreste eller ektefelle eller lignende uttrykker interesse for en annen. Sjalusi kan utløses av en annens utroskapsatferd, eller være et resultat av at man tenker seg at den andre er utro, eller utsettes for romantisk eller seksuell oppmerksomhet fra en annen. I norsk språkbruk har sjalusi tradisjonelt blitt forbeholdt negative følelser knyttet til trussel mot parforholdet.

 • analfabetisme

  Analfabetisme er det å være analfabet, å ha manglende lese- og skriveferdighet. FN vurderer forekomsten av analfabetisme ut fra hvor stor andel av befolkningen i alderen 15 år og oppover som ikke kan lese eller skrive (og forstå) en kort, enkel uttalelse om hverdagslige ting. Hovedårsaken til analfabetisme er mangelfulle utdanningssystem. Land som har høye forekomster av analfabetisme kjennetegnes av mangelfull økonomisk og sosial utvikling, store økonomiske og sosiale forskjeller, høy spedbarnsdødelighet og dårlig utbygde utdannings- og helsesystem.

  Fra wikipedia

 • Forventet levealder

  Forventet levealder ved fødsel er den forventede gjennomsnittlige levealderen til et nyfødt medlem av en befolkning.

 • Jeger- og samlerteorien

  Jeger og samler-teorien er en teori innen utviklingsspykologisk kjønnsforskning basert på evolusjonsteorien.

 • Kjønnsforskjellene på Wikipedia

  Kjønnsforskjellene på Wikipedia er forskjellene mellom antall mannlige og kvinnelige brukere som redigerer på leksikonet.