Kjønnsforskjeller

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • sjalusi

  Sjalusi er en grunnleggende, ubehagelig emosjon som innen evolusjonspsykologien antas å ha evolvert for å motivere oss til årvåkenhet omkring trusler mot vårt romantiske, forpliktende og seksuelt eksklusive langtidsforhold. Sjalusi motiverer derfor til taktikker for å beholde partner eller vokte partner mot konkurrenter.David Buss utviklet originale hypoteser omkring kjønnsforskjeller innen sjalusi basert på seksuell strategiteori, en spesifisering av Robert Trivers foreldreinvesteringsteori for mennesket.

 • David Buss

  David M. Buss er en av grunnleggerne av moderne evolusjonspsykologi; sammen med Martin Daly, Margo Wilson, John Tooby og Leda Cosmides. Han er kjent for en rekke forskjellige bidrag til personlighetspsykologi og sosialpsykologi generelt, og hans lærebok innen generell personlighetspsykologi er mye brukt internasjonalt. Det er likevel arbeidet hans innen evolusjonspsykologi han er mest berømt for.Han begynte sin karriere ved Harvard University, før han flyttet til University of Michigan, der han samarbeidet med noen av de fremste forskerne innen evolusjonsbiologi.

  Fra wikipedia

 • Anne Campbell

  Anne Campbell er en engelsk psykolog.

 • Forventet levealder

  Forventet levealder er gjennomsnittlig levealder til alle personer i et geografisk område eller ei folkegruppe.

 • Steven Pinker

  Steven Arthur Pinker (født 18.