Klimadebatten

Hold hodet kaldt : sannheter og skrøner i klimadebatten (originaltittel på engelsk: Cool It: The Skeptical Environmentalist's Guide to Global Warming) er en bok skrevet av den danske professoren og forfatteren Bjørn Lomborg. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • klimadebatten

  Klimadebatten er den faglige debatten om klimaendringer på Jorda. Den berører spørsmålet om i hvilken grad mennesker påvirker drivhuseffekten, og hvor stor del av denne som kan forklares av luftforurensning forbundet med klimautslipp, altså utvinning og bruk av kull, olje og gass (fossile energikilder). Debatten dreier seg rundt kvaliteten på de innsamlede data, hvordan disse skal evalueres og tolkes.

 • atmosfærekjemi

  Atmosfærekjemi omfatter produksjon, transport, fordeling og kjemiske reaksjoner mellom stoffer i troposfæren og stratosfæren. Menneskelig aktivitet har påvirket atmosfærens sammensetning lokalt og globalt, og aldri så mye som de senere årene. Jo mer vi vet, desto mer kan vi gjøre for å dempe uheldige virkninger av utslipp fra menneskelig aktivitet.

  Fra wikipedia

 • Andreas Tjernshaugen

  Andreas R. Tjernshaugen (født 13.

 • Bjørn Lomborg

  Bjørn Lomborg (født 6.

 • Hold hodet kaldt

  Hold hodet kaldt : sannheter og skrøner i klimadebatten (originaltittel på engelsk: Cool It: The Skeptical Environmentalist's Guide to Global Warming) er en bok skrevet av den danske professoren og forfatteren Bjørn Lomborg.

Mer om Klimadebatten fra Vox Publicas arkiv