Klimadebatten

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • klimadebatten

  Klimadebatten er den faglige debatten om klimaendringer på Jorda. Den berører spørsmålet om i hvilken grad mennesker påvirker drivhuseffekten, og hvor stor del av denne som kan forklares av luftforurensning forbundet med klimautslipp, altså utvinning og bruk av kull, olje og gass (fossile energikilder). Debatten dreier seg rundt kvaliteten på de innsamlede data, hvordan disse skal evalueres og tolkes.

 • atmosfærekjemi

  Atmosfærekjemi er studiet av produksjon, transport, fordeling og kjemiske reaksjoner mellom stoffer i troposfæren og stratosfæren. Menneskelig aktivitet har påvirket atmosfærens sammensetning lokalt og globalt. Den største globale utfordringen er utslipp av karbondioksid fra forbrenning av naturgass, olje og kull. Økning av karbondioksid i atmosfæren kan føre til økning i middeltemperaturen på jorden og at havnivået stiger.

  Fra wikipedia

 • Bjørn Lomborg

  Bjørn Lomborg (født 6.

 • Hold hodet kaldt

  Hold hodet kaldt : sannheter og skrøner i klimadebatten (originaltittel på engelsk: Cool It: The Skeptical Environmentalist's Guide to Global Warming) er en bok skrevet av den danske professoren og forfatteren Bjørn Lomborg.

 • Klimarealistene

  Klimarealistene er en norsk, partipolitisk uavhengig organisasjon etablert 21.

Mer om Klimadebatten fra Vox Publicas arkiv