Klimadebatten

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • klimadebatten

  Klimadebatten er den faglige debatten om klimaendringer på Jorda. Den berører spørsmålet om i hvilken grad mennesker påvirker drivhuseffekten, og hvor stor del av denne som kan forklares av luftforurensning forbundet med klimautslipp, altså bruk av fossile energikilder. Debatten dreier seg rundt kvaliteten på de innsamlede data, hvordan disse skal evalueres og tolkes.

 • Bruno Latour

  Bruno Latour er ein pionér innanfor studiar av kunnskap, teknologi og samfunn (STS). Han blei fyrst kjent gjennom etnografiske studiar av korleis forskarar talar om arbeidet sitt, prosessen som leier til forskingsresultat og korleis desse vert publiserte. Dette arbeidet leia til skuldingar om sosialkonstruktivisme – ein term han sjølv kritiserer, av di den er knytt til ein falsk dikotomi mellom røynd og konstruksjon.

  Fra wikipedia

 • Bjørn Lomborg

  Bjørn Lomborg (født 6.

 • Hold hodet kaldt

  Hold hodet kaldt : sannheter og skrøner i klimadebatten (originaltittel på engelsk: Cool It: The Skeptical Environmentalist's Guide to Global Warming) er en bok skrevet av den danske professoren og forfatteren Bjørn Lomborg.

 • Per Sandberg

  Per Sandberg (født 6.

Mer om Klimadebatten fra Vox Publicas arkiv