Klimafiksing

Kli­mafiks­ing er en norsk beteg­nelse på begrepet “geo­engi­neer­ing”.

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Klimafiksing