Klimafiksing

Klima­fik­sing er en norsk beteg­nel­se på begre­pet «geoen­gi­neer­ing».

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Klimafiksing