Knut Hamsun

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Knut Hamsun

  Fra Virksomme Ord

 • Tale paa Henrik Wergelands Hundredeaarsdag

  Der staar paa Gambettas Monumenti Paris følgende Ord: Que vive? Og der svares: La France! Paa Wergelands Monument kan der med lige stor Ret skrives: Hvem der? Og Svaret vil blive: Norge - Norge! Vi er ikke Franskmænd. Det sømmer sig, at vi omgaaes mindre rundhaandet med Udtrykkene.

 • Ærer de unge

  [Teksten er basert på foredraget «Ærer de unge» som Hamsun holdt i Studentersamfundet i Kristiania 27. april 1907.

 • Jeg tømmer mitt glass for alt ungt

  MINE DAMER OG HERRER! Nei hva skal jeg gjøre overfor en så hjertelig elskverdighet! De løfter meg i været og jeg mister fotfestet, salen farer av sted med meg. Det er ikke godt å være meg nu, jeg er blitt tykk av ære og rikdom i kveld, men den siste hyldest den var en bølge, den får meg til å svaie.

  Fra SNL

 • Knut Hamsun

  Knut Hamsun er en av Norges fremste romanforfattere og en viktig skikkelse både i 1890-tallets nyromantikk og i mellomkrigstidens mer realistiske romanlitteratur. Romanen Sult fra 1890 kan dessuten sees som et pionerarbeid innen europeisk modernisme. På bakgrunn av Markens grøde fra 1917 ble Hamsun tildelt Nobelprisen i litteratur i 1920. Blant hans fremste romaner er ellers Mysterier (1892), Pan (1894), Benoni (1908), Rosa (1908), Landstrykere (1927), August (1930) og Ringen sluttet (1936).

 • Marie Hamsun

  Marie Hamsun var en norsk forfatter og skuespiller, gift med forfatteren Knut Hamsun. Som forfatter var hun best kjent for selvbiografiene Regnbuen (1953) og Under gullregnen (1959), men hun skrev også barnebøker.Marie Hamsun sonet landssvikdom etter andre verdenskrig og tok aldri avstand verken til sitt forhold til nazi-Tyskland eller medlemskapet i NS under krigen.

Mer om Knut Hamsun fra Vox Publicas arkiv