Kobler

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • kobler

  Kobler er en mekanisme eller innretning som brukes for å koble sammen elektriske kabler, vanlig brukt i petroleumsindustrien.Det skilles mellom konduktiv kobler, hvor det er direkte galvanisk kontakt, det vil si elektrisk ledende forbindelse mellom kablene, og induktiv kobler, hvor effekt og signaler overføres mellom kablene gjennom induksjon fra et magnetfelt, men uten noen galvanisk forbindelse, se galvanisk skille.

 • kobler

  Kobler er en person som driver kobleri. En vanligere betegnelse i dag er hallik.

  Fra wikipedia

 • Elektrisk motor

  En elektrisk motor eller elektromotor er en maskin som omformer elektrisk energi til mekanisk energi i form av roterende eller lineær bevegelse.

 • Induktans

  Induktans eller induktivitet er en egenskap med elektrisk ledere som innebærer at det dannes en indusert elektromotorisk spenning (EMS) i dem, og i andre nærliggende ledere, når de utsettes for en varierende elektrisk strøm.

 • Induktivt koblet plasmamassespektrometri

  Induktivt koblet plasmamassespektrometri (ICP-MS) er en type massespektrometri som bruker et induktivt koblet plasma for å ionisere prøven.