Kobler

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • kobler

  Kobler er en mekanisme eller innretning som brukes for å koble sammen elektriske kabler, vanlig brukt i petroleumsindustrien. Det skilles mellom konduktiv kobler, hvor det er direkte galvanisk kontakt, det vil si elektrisk ledende forbindelse mellom kablene, og induktiv kobler, hvor effekt og signaler overføres mellom kablene gjennom induksjon fra et magnetfelt, men uten noen galvanisk forbindelse, se galvanisk skille.

 • kobler

  Kobler er en person som driver kobleri, en hallik. .

  Fra wikipedia

 • IT-nett

  IT-nett (fransk: Isolée Terre) er et type kraftdistribusjonsnett hvor faselederne og nøytralpunktet er isolert fra jord med et overspenningsvern.

 • TN-nett

  TN-system (Terra Neutral) er en type kraftdistribusjonsnett der nøytralpunktet på transformatoren er jordet.

 • Virtuelt privat nettverk

  Et virtuelt privat nettverk (VPN), fra engelsk: virtual private network, er et datanettverk hvor «punkt-til-punkt»-forbindelser, såkalte «tunneler», sluttes gjennom et annet datanett (som for eksempel internett).