Ukens medienyheter: Snapchat-NRK, pressestøtte og korona-artikler

NRK vokser blant den yngre målgruppen på Snapchat, Høyre legger fram et forslag om å flytte pressestøtte fra riksdekkende aviser til lokalaviser og innovasjon og nye tall viser at nordmenn leser store menger nyhetsartikler om koronasituasjonen. Dette er noen av ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Hver fredag vil utval­gte nyhetssak­er pub­lis­eres her på Vox Publica.

ukens medienyheter

NRK Nyheter når stadig flere på Snapchat

NRK Nyheters Snapchat-utgave har for første gang nådd 100 000 abon­nen­ter. Ingunn Ander­sen, pros­jek­tled­er for ung-satsin­gen i NRK Nyheter, forteller at redak­sjo­nen har job­bet med å nå yngre nyhet­sle­sere i snart tre år. Det er fremde­les VG som er soleklart størst blant nyhetsme­di­ene på Snapchat. Avisen kunne i novem­ber i fjor feire 500 000 føl­gere (08.09.2020).

Les mer hos Medier24.

Høyre vil fjerne støtten til riksdekkende aviser

I forslaget til Høyres nye par­tipro­gram går par­ti­et inn for å fjerne press­es­tøt­ten til riks­dekkende avis­er, og heller gi mid­lene til lokalavis­er og til inno­vasjon. En slik endring i press­es­tøt­ten ville ha store kon­sekvenser for avis­er som Klassekam­p­en, Dagsavisen og Natio­nen, men også lokalavis­er som Bergen­savisen ville miste støt­ten, siden den defineres som riks­dekkende i forskriften som reg­ulerer press­es­tøt­ten. Avisene som ville bli ram­met tar en stor andel av støt­tepot­ten, men er sam­tidig avis­er som spiller en vik­tig rolle i den poli­tiske debat­ten på nasjon­alt nivå (10.09.2020).

Les mer hos Klassekam­p­en.

Avisenes korona-stoff utgjør en tredjedel av leste artikler

Annon­sørsel­skapet Kobler har tall som vis­er at net­tavisenes nyhet­sar­tik­ler om korona-viruset er blitt lest en mil­liard ganger siden viruset brøt ut. Kobler plasser­er annonser i net­tavis­er ut fra tema og stikko­rd, og har verk­tøy som reg­istr­erer vis­ninger av ulike typer artik­ler. Ifølge sel­skapet utgjør korona-stof­fet en tred­jedel av alle leste artik­ler hos medi­er sel­skapet har plassert annonser hos (10.09.2020).

Les mer hos Kam­pan­je.

Besøk Medienorge for å lese enda flere medienyheter.

TEMA

J

ournali
stikk

136 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen