komme til orde

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om komme til orde

  Fra SNL

 • streber

  Streber er en overdrevent ærgjerrig person, en karrierejeger som gjerne ikke er så nøye med hvilke midler som brukes for å nå målet. Ordet har en nedlatende betydning. .

 • Frank Eriksen

  Frank Eriksen er en norsk forfatter, bosatt i Hamar. Han har gitt ut en rekke diktsamlinger, viser, en roman og skuespill.Eriksen har et forfatterskap som fremstår både som typisk og helt sentralt i hedmarkslyrikken. Karakteristisk for diktningen hans er koblingen mellom sinn og natur, indre og ytre landskap. Ofte har han kretset omkring minner og oppbrudd, men like mye om det som binder og knytter sammen.

  Fra wikipedia

 • Deliberativt demokrati

  Deliberativt demokrati, også kalt samtaledemokrati og konsensusdemokrati, er en form for demokrati der avgjørelser blir fattet på grunnlag av en bred, offentlig debatt fremfor stemmegivning alene.

 • NOU 2010: 14, Mediestøtteutvalget

  NOU 2010: 14 Lett å komme til orde, vanskelig å bli hørt – en moderne mediestøtte var en norsk offentlig utredning.

 • Ord

  Et ord er en språklig enhet som oppfattes å ha en egenbetydning, og som i tale skilles fra omgivelsene ved at det har selvstendig trykk.