Kommentarjournalistikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Kommentarjournalistikk

    Fra SNL

  • spaltist

    Spaltist er en skribent som jevnlig leverer bidrag til avis eller tidsskrift, ofte til en fast spalte. Kommentarjournalistikken har vokst kraftig i Norge de siste årene, og spaltister bidrar i samfunnsdebatten med kommentarer, meninger og analyser. Idealet er å være velformulert med klare og gjerne uventede poeng..

    Fra wikipedia

  • Reportasje

    Reportasje er en faglitterær genre i nyhetsmedia, slik som aviser, tidsskrifter, radio og fjernsyn, der journalisten selv er ute for å undersøke en sak på stedet.

Mer om Kommentarjournalistikk fra Vox Publicas arkiv