Kommentarjournalistikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Kommentarjournalistikk

  Fra SNL

 • kommentarjournalistikk

  Kommentarjournalistikk er en samlebetegnelse for journalistiske sjangere der journalistens egen mening eller analyse kommer til uttrykk.Kommentarjournalistikk blir ofte regnet som en av tre hovedgrupper som journalistiske sjangere kan deles inn i. De to andre gruppene er nyhetsjournalistikk og featurejournalistikk (pregjournalistikk). Inndelingen tar utgangspunkt i at sjangrene har forskjellige oppgaver.

 • kommentar

  Kommentaren er en sjanger som hører til kommentarjournalistikken. Sjangeren kjennetegnes av at journalisten bruker sin egen stemme og analyserer en aktuell sak i nyhetsbildet. I en kommentar kan journalisten åpent argumentere for sitt standpunkt.Noen kommentarer går langt i å fremme subjektive meninger, for eksempel at en bestemt politiker bør gå av, mens andre forklarer eller analyserer nyhetsbildet mer nøytralt og lar det være opp til leseren å trekke konklusjonen.At kommentarjournalistikk er subjektiv og tar stilling, skiller den fra nyhetsjournalistikken, som siterer kilder og holder journalistens vurdering utenfor.

  Fra wikipedia

 • Budstikka

  Budstikka (fram til 2004 Asker og Bærums Budstikke) er et mediehus som leverer nyheter på budstikka.no løpende og i papiravis mandag til lørdag på Billingstad i Asker.

 • Document.no

  Document (Document.no), er en norsk nettavis som ble etablert i 2003 av Hans Rustad.

 • Reportasje

  Reportasje er en faglitterær genre i nyhetsmedia, slik som aviser, tidsskrifter, radio og fjernsyn, der journalisten selv er ute for å undersøke en sak på stedet.

Mer om Kommentarjournalistikk fra Vox Publicas arkiv