Kommunegrenser

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Kommunegrenser

  Fra SNL

 • Granvin

  Granvin var en kommune Hordaland fylke. Den ble i 2020 slått sammen med Voss kommune, og ble samtidig en del av Vestland fylke. Sammenslåingen var en del av en landsomfattende kommunereform. Granvin kommune lå i Hardanger, og omfattet begge sider av den trange, ti kilometer lange Granvinsfjorden, en nordgående arm av Hardangerfjorden, med dalen innenfor og fjelltraktene omkring.

 • Lofoten

  Lofoten er en øyrekke i Nordland langs Vestfjordens nordside. Geografisk strekker Lofoten seg i sørvest fra Skomvær utenfor Røst til Raftsundet i nordøst. Øyene er til dels tett bebodde. De største øyene er, regnet fra nordøst: Austvågøya, 526,7 kvadratkilometer Gimsøya, 46,4 kvadratkilometer Vestvågøya, 411,1 kvadratkilometer Flakstadøya, 109,8 kvadratkilometer Moskenesøya, 185,9 kvadratkilometer I tillegg hører en del mindre øyer til Lofoten, som Stormolla, Skrova og Henningsvær sør for Austvågøya og Værøy og Røstlandet lengst i sørvest.

  Fra wikipedia

 • Finnskogen

  Finnskogen (offisiell skrivemåte), eller Finnskogene (finsk: Suomalaismetsät), er et stort sammenhengende skogområde som strekker seg langs begge sider av riksgrensen mellom Solør i Norge og Värmland i Sverige.

 • Folkeavstemninger i Norge

  Folkeavstemninger i Norge er ikke noen juridisk institusjon ettersom det ikke er beskrevet i grunnloven, slik at ingen form for avgjørelse eller lovendring krever at en folkeavstemning finner sted.

 • Norges kommuner

  Norges kommuner er det laveste administrative og folkevalgte nivået i Norge og deler pr.

Mer om Kommunegrenser fra Vox Publicas arkiv