kompensasjon

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • kompensasjon

  Kompensasjon betyr erstatning eller godtgjørelse. Man kan for eksempel få kompensasjon for et arbeid man har utført eller et tap.Innen fysikk betyr kompensasjon utligning, for eksempel av feil ved visninger i måleutstyr. Se kompensasjon – fysikk.Innen medisin er kompensasjon en organismes utjevning av tapet av et organ ved økt virksomhet i et annet organ.Innen psykiatri og klinisk psykologi er kompensasjon et begrep som kan betegne en psykologisk forsvarsmekanisme hvor personen forsøker å dekke over eller erstatte opplevd (ikke nødvendigvis reell) svikt på et område ved å hevde seg desto sterkere på et annet område..

 • motregning

  Motregning, kompensasjon, likvidasjon, avregning, opphør av fordring ved at den avregnes i motstående gjeldsposter så langt disse dekker hverandre. Har i praksis bare betydning for pengekrav. Motregning innebærer at man betaler sin egen forpliktelse samtidig som man inndriver sitt krav.For å kunne motregne må følgende fire vilkår være oppfylt: 1) Kravene må være komputable, hvilket vil si at de må gå ut på samme ytelse.

  Fra wikipedia

 • Christoffer Hannevig

  Christoffer Hannevig jr.

 • Norge under koronaviruspandemien i 2020

  Norge under koronaviruspandemien i 2020 er en oversikt over utbredelsen av SARS-CoV-2-pandemien i Norge og tiltakene mot pandemien som ble innført i landet.

 • Sveits

  Sveits (tysk: die Schweiz, fransk: Suisse, italiensk: Svizzera, retoromansk: Svizra), formelt Det sveitsiske edsforbund eller Konføderasjonen Sveits, er en forbundsrepublikk i Sentral-Europa, som utgjør en vesentlig del av fjellkjeden Alpene.