kompensasjon

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • kompensasjon

  Kompensasjon betyr erstatning eller godtgjørelse. Man kan for eksempel få kompensasjon for et arbeid man har utført eller et tap. Innen fysikk betyr kompensasjon utligning, for eksempel av feil ved visninger i måleutstyr. Se kompensasjon – fysikk. Innen medisin er kompensasjon en organismes utjevning av tapet av et organ ved økt virksomhet i et annet organ.

 • kompensasjon

  Kompensasjon vil si at en forandring av en målbar størrelse oppheves ved et annet virkemiddel enn det som forårsaket forandringen. Kompensasjonen kan være automatisk, for eksempel ved temperaturkontroll med termostater som kobler inn et varmeelement når man får for sterk avkjøling, eller i ur hvor man ved kompensasjonspendler opphever virkningen av temperaturforandringer.

  Fra wikipedia

 • Klagenemnda for kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

  Klagenemnda for kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner er en norsk nemnd som behandler klager over enkeltvedtak fattet av Statens pensjonskasse etter ordningen med økonomisk kompensasjon og billighetserstatning til militært personell som har pådratt seg psykiske belastningsskader som følge av tjenestegjøring i internasjonale operasjoner.

 • Sveits

  Sveits, formelt Det sveitsiske edsforbund eller Konføderasjonen Sveits, er en forbundsrepublikk i Sentral-Europa som utgjør en del av fjellkjeden Alpene.

 • Verdensmesterskapet i fotball for menn

  Verdensmesterskapet i fotball for menn arrangeres hvert fjerde år av FIFA, og er et av verdens største og mest populære idrettsarrangementer.