konferanse

Må ikke forveksles med Berlin-kongressen 1878Berlin-konferansen i 1884–1885, på tysk kalt Kongokonferenz, regulerte europeisk kolonisering og handel i Afrika. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • De politiske aspekter

  Da jeg kom hit i går, ble jeg vist en pressemelding som antydet at min tale i dag ville være «Un bulletin de santé de 1'alliance atlantique» - «en bulletin om Atlanterhavsalliansens helsetilstand». Jeg er ikke så sikker på at jeg er bemyndiget til å utstede en slik bulletin.

 • Moderasjon og samordning i inntektspolitikken

  Norge har hittil kommet ganske velberget gjennom en etter hvert lang og meget alvorlig internasjonal økonomisk krise. Regjeringens motkonjunkturpolitikk tok i første rekke sikte på å sikre sysselsettingen.

 • Sosialisme på norsk II

  Alternativet til sosialisme på norsk er kapitalisme på tysk. Hovedelementet i denne samfunnsform vil selvfølgelig være en stadig økende takt i oljeproduksjonen langs norskekysten.

  Fra SNL

 • konferanse

  Konferanse er en sammenkomst, en forhandling eller en rådslagning; et møte for å diskutere et bestemt emne av felles interesse, for å utveksle ideer eller for å oppnå enighet om omstridte spørsmål. Ordet brukes også om forhandlinger mellom representanter for forskjellige stater eller organisasjoner..

 • conference

  Conference, eller konferanse, er en sammenslutning av like interesser med det formål å føre en felles politikk, særlig innen skipsfart, hvor konferanser fungerer som fellesorganisasjoner for rederiinteresser. I linjefarten er konferansens oppgave vesentlig å fastsette fraktrater, seilingsmønster, anløpstidspunkt og felles konnossementer. Ordet brukes også om organisasjoner som fremmer rederiinteressenes syn i sjørettsspørsmål og annet.

  Fra wikipedia

 • Berlin-konferansen

  Må ikke forveksles med Berlin-kongressen 1878Berlin-konferansen i 1884–1885, på tysk kalt Kongokonferenz, regulerte europeisk kolonisering og handel i Afrika.

 • De forente nasjoner

  De forente nasjoner (FN) (engelsk: United Nations (UN); fransk: Organisation des Nations Unies (ONU); russisk: Организация Объединённых Наций (ООН); spansk: Organización de las Naciones Unidas (ONU); arabisk: الأمم المتحدة) er en internasjonal organisasjon som offisielt ble etablert 24.

 • Wannsee-konferansen

  Wannsee-konferansen var et møte mellom ledende tyske tjenestemenn 20.