konferanse

Må ikke forveksles med Berlin-kongressen 1878 Berlin-konferansen i 1884–1885, på tysk kalt Kongokonferenz, regulerte europeisk kolonisering og handel i Afrika. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • konferanse

  Konferanse er en sammenkomst, en forhandling eller en rådslagning; et møte for å diskutere et bestemt emne av felles interesse, for å utveksle ideer eller for å oppnå enighet om omstridte spørsmål. Ordet brukes også om forhandlinger mellom representanter for forskjellige stater eller organisasjoner..

 • conference

  Conference, eller konferanse, er en sammenslutning av like interesser med det formål å føre en felles politikk, særlig innen skipsfart, hvor konferanser fungerer som fellesorganisasjoner for rederiinteresser. I linjefarten er konferansens oppgave vesentlig å fastsette fraktrater, seilingsmønster, anløpstidspunkt og felles konnossementer. Ordet brukes også om organisasjoner som fremmer rederiinteressenes syn i sjørettsspørsmål og annet.

  Fra wikipedia

 • Berlin-konferansen

  Må ikke forveksles med Berlin-kongressen 1878 Berlin-konferansen i 1884–1885, på tysk kalt Kongokonferenz, regulerte europeisk kolonisering og handel i Afrika.

 • De forente nasjoner

  De forente nasjoner (FN) (engelsk: United Nations (UN); fransk: Organisation des Nations Unies (ONU); russisk: Организация Объединённых Наций (ООН); spansk: Organización de las Naciones Unidas (ONU); arabisk: الأمم المتحدة) er en internasjonal organisasjon som offisielt ble etablert 24.

 • Wannsee-konferansen

  Wannsee-konferansen var et møte mellom ledende tyske tjenestemenn 20.