Konservatisme

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Konservatisme

    Fra SNL

  • konservatisme

    Konservatisme betegner oftest en livsholdning som vil bevare og bygge videre på nedarvede verdier, og stiller seg avvisende til endringer som kan ødelegge disse. Konservatisme betegner også en politisk tankeretning eller ideologi som utvikler denne konservative livsholdningen videre til en generell filosofi om samfunnslivet.Til forskjell fra for eksempel liberalismen eller sosialismen er ikke konservatismen som politisk ideologi et noenlunde fastsatt og konstant system av politiske doktriner.

  • Torbjørn Røe Isaksen

    Torbjørn Røe Isaksen er en tidligere politiker for Høyre, som var statsråd i Erna Solbergs regjering under hele regjeringsperioden fra 2013 til 2021. Han var kunnskapsminister fra 2013 til 2018, næringsminister fra 2018 til 2020 og arbeids- og sosialminister fra 2020 til 2021. Fra 2009 til 2017 var han stortingsrepresentant for Telemark.Da regjeringen Solberg gikk av etter stortingsvalget i 2021, trakk Røe Isaksen seg fra politikken.

Mer om Konservatisme fra Vox Publicas arkiv