Konservatisme

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Konservatisme

  Fra SNL

 • konservatisme

  Konservatisme betegner oftest en livsholdning som vil bevare og bygge videre på nedarvede verdier, og stiller seg avvisende til endringer som kan ødelegge disse, eller en politisk tankeretning eller ideologi som utvikler denne konservative livsholdning videre til en generell filosofi om samfunnslivet.Konservatismen som politisk ideologi er ikke på samme vis som for eksempel liberalismen eller sosialismen et noenlunde fasttømret og konstant system av politiske doktriner, men opptrer i mer ulikeartede varianter, både hva angår innhold og bruk av begreper.Konservatismen i Norge og beslektede land legger særlig vekt på personlig frihet, rettssikkerhet og stabilitet i samfunnet, i pakt med de kristne og nasjonale grunnverdier.Konservatismen tar sitt utgangspunkt i respekten for tradisjon, for den visdom og kyndighet som ligger i nedarvet tro og tenkemåte, sed og skikk, lover og institusjoner.

 • Torbjørn Røe Isaksen

  Torbjørn Røe Isaksen er en norsk politiker fra Høyre. Han er fra 2013 statsråd i Erna Solbergs regjering. Fra 2009 til 2017 var han stortingsrepresentant for Telemark.  Torbjørn Røe Isaksen kommer fra Porsgrunn. Han tok i 2008 mastergraden i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og er i tillegg cand.mag. fra samme sted med statsvitenskap, idehistorie og medievitenskap.

  Fra wikipedia

 • Konservatisme

  Konservatisme (fra latin conservare, «å bevare») er en politisk og sosial filosofi innen vestlig idétradisjon som bygger på det bestående samfunn, på «respekten for tradisjon, for den visdom og kyndighet som ligger i nedarvet tro og tenkemåte, sed og skikk, lover og institusjoner».

 • Liberalkonservatisme

  Liberalkonservatisme er en politisk ideologi som både omfatter konservative og liberale elementer.

 • Liste over politiske ideologier

  Dette er en liste over politiske ideologier.

Mer om Konservatisme fra Vox Publicas arkiv