Konservatisme

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Konservatisme

  Fra SNL

 • konservatisme

  Konservatisme betegner oftest en livsholdning som vil bevare og bygge videre på nedarvede verdier, og stiller seg avvisende til endringer som kan ødelegge disse. Konservatisme betegner også en politisk tankeretning eller ideologi som utvikler denne konservative livsholdningen videre til en generell filosofi om samfunnslivet. Til forskjell fra for eksempel liberalismen eller sosialismen er ikke konservatismen som politisk ideologi et noenlunde fastsatt og konstant system av politiske doktriner.

 • Torbjørn Røe Isaksen

  Torbjørn Røe Isaksen er en norsk politiker for Høyre, som siden 2013 er statsråd i Erna Solbergs regjering. Han var Kunnskapsminister fra 2013 til 2018, næringsminister fra 2018 til 2020 og er arbeids- og sosialminister fra 2020. Fra 2009 til 2017 var han stortingsrepresentant for Telemark. .

  Fra wikipedia

 • Amerikansk konservatisme

  Den tradisjonelle amerikanske konservatismen er forskjellig fra den tradisjonelle europeiske konservatismen.

 • Konservatisme

  Konservatisme (fra latin conservare, «å bevare») er en politisk og sosial filosofi innen vestlig idétradisjon som bygger på det bestående samfunn, på «respekten for tradisjon, for den visdom og kyndighet som ligger i nedarvet tro og tenkemåte, sed og skikk, lover og institusjoner».

 • Liberalkonservatisme

  Liberalkonservatisme er en politisk ideologi som både omfatter konservative og liberale elementer.

Mer om Konservatisme fra Vox Publicas arkiv