Krenkelse

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Krenkelse

  Fra SNL

 • seksuelt krenkende adferd

  Seksuelt krenkende eller annen uanstendig adferd, er et juridisk begrep for visse seksuallovbrudd.Straffeloven skiller mellom tre hovedkategorier av seksuelle overgrep: «seksuell omgang», «seksuell handling» og «seksuelt krenkende atferd». Hvilken av disse betegnelsene et overgrep gis, er avgjørende for hvilke straffebestemmelser (eventuelt hvilket straffalternativ i en bestemmelse) som kommer til anvendelse.Typiske eksempler på handlinger som vil rammes av bestemmelser om seksuelt krenkende atferd, er blotting og anstøtelige bevegelser eller ordbruk.

 • seksuell trakassering

  Seksuell trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. Seksuell trakassering er forbudt, ifølge likestillings- og diskrimineringsloven § 13.Forbudet mot seksuell trakassering kom inn i norsk rett i 2002, blant annet for å gjennomføre Norges forpliktelser etter EØS-avtalen..

  Fra wikipedia

 • Krenkelse

  Krenkelse er et begrep som benyttes innen blant annet juss, statsvitenskap, psykologi og dagligtale.

 • Narsissisme

  For personlighetsfortyrrelsen, se Narsissistisk personlighetsforstyrrelse.Narsissisme er et samlebegrep for adferd knyttet til individets oppfattelse av seg selv, i relasjon til omgivelsene.

 • Seksuell trakassering

  Seksuell trakassering eller seksuelle krenkelser, tidligere også omtalt som seksuell sjikane, er uønsket seksuell oppmerksomhet som oppleves som krenkende og plagsom for den som blir rammet.Verbal trakassering kan omfatte seksuelle kommentarer.