Krenkelse

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Krenkelse

  Fra SNL

 • seksuelt krenkende adferd

  Seksuelt krenkende eller annen uanstendig adferd, er et juridisk begrep for visse seksuallovbrudd. Straffeloven skiller mellom tre hovedkategorier av seksuelle overgrep: «seksuell omgang», «seksuell handling» og «seksuelt krenkende atferd». Hvilken av disse betegnelsene et overgrep gis, er avgjørende for hvilke straffebestemmelser (eventuelt hvilket straffalternativ i en bestemmelse) som kommer til anvendelse.

 • seksuell trakassering

  Seksuell trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. Seksuell trakassering er forbudt, ifølge likestillings- og diskrimineringsloven § 13. Forbudet mot seksuell trakassering kom inn i norsk rett i 2002, blant annet for å gjennomføre Norges forpliktelser etter EØS-avtalen.

  Fra wikipedia

 • Krenkelse

  Krenkelse er et begrep som benyttes innen blant annet juss, statsvitenskap og psykologi.

 • Masseskytingen i Oslo 2022

  Masseskytingen i Oslo 2022 fant sted i Oslo sentrum 25.

 • Skottland

  Skottland (engelsk/skotsk: Scotland, skotsk gælisk: Alba) er et selvstyrt land, som sammen med tre andre land er en del av Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland.