Krenkelse

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Krenkelse

  Fra SNL

 • krenkelse

  Krenkelse er en uttalelse eller handling som fornærmer eller sårer noen. Krenkelse er et begrep som brukes i dagligtale, samt innen juss, statsvitenskap og psykologi. En krenkelse er en ytring som oppleves som et nedrig eller sjofelt angrep på noens personlige integritet, selvforståelse og virkelighetsforståelse. Krenking er altså en subjektiv opplevelse.

 • seksuelt krenkende adferd

  Seksuelt krenkende eller annen uanstendig adferd, er et juridisk begrep for visse seksuallovbrudd.Straffeloven skiller mellom tre hovedkategorier av seksuelle overgrep: «seksuell omgang», «seksuell handling» og «seksuelt krenkende atferd». Hvilken av disse betegnelsene et overgrep gis, er avgjørende for hvilke straffebestemmelser (eventuelt hvilket straffalternativ i en bestemmelse) som kommer til anvendelse, og hvilken straff som kan ilegges.Typiske eksempler på handlinger som vil rammes av bestemmelser om seksuelt krenkende atferd, er blotting og uanstendige bevegelser eller ordbruk.

  Fra wikipedia

 • Krenkelse

  Krenkelse er et begrep som benyttes innen blant annet juss, statsvitenskap og psykologi.

 • Skottland

  Skottland (engelsk/skotsk: Scotland, skotsk-gælisk: Alba) er et delvis selvstyrt landområde (konstituert land) i den nordlige delen av landet Storbritannia og øya Storbritanna.

 • Woke

  Woke betyr å være årvåken, oppmerksom på og kritisk til sosial forskjellsbehandling.