Kringkastingsmonopolet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Kringkastingsmonopolet

  Fra SNL

 • Massemedier i Norge

  Ifølge tall fra 2008 bruker en gjennomsnittlig nordmann 2 timer og 22 minutter foran fjernsynsskjermen på en gjennomsnittsdag. 1 time og 20 minutter brukes til radiolytting, 49 minutter til trykte medier (av det 27 minutter avislesing). Internett brukes i 1 time og fem minutter på en gjennomsnittsdag. Den store endringen i mediebildet i nyere tid har vært fremveksten av Internett.

 • Hallvard Bakke

  Hallvard Bakke er en norsk politiker fra Arbeiderpartiet, stortingsrepresentant og statsråd i to regjeringer. Bakke var som aktiv politiker en fremtredende representant for venstresiden i Arbeiderpartiet. Foran folkeavstemningene i 1972 og i 1994 spilte han en sentral rolle i kampen mot norsk EF- og EU-medlemskap. Han engasjerte seg særlig sterkt for å påvirke arbeiderpartivelgere til å stemme nei.

  Fra wikipedia

 • Kåre Willoch

  Kåre Isaachsen Willoch (født 3.

 • Kåre Willochs regjering

  Kåre Willochs regjering var Norges regjering fra 14.

 • Svorsk

  Svorsk (på svensk svorska) er en humoristisk, litt nedsettende betegnelse på en blanding av svensk og norsk talespråk, særlig norsk iblandet svenske ord, eller nordmenns forsøk på å snakke svensk.