Kristiansand kommune

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Kristiansand kommune

    Fra SNL

  • Kristiansand

    Kristiansand er en kommune i Agder fylke. Bysenteret i Kristiansand ligger på vestsiden av elva Otras munning. Kommunen omfatter også kystområdene sentralt i fylket, fra Kumlefjorden i vest til Kvåsefjorden i øst, med skjærgården utenfor. I innlandet omfatter kommunen Songas (Songdalselva)/Søgneelvas dalføre med sidedaler i vest og landet omkring de nedre delene av Tovdalselva (se Tovdalsvassdraget) og Otra i øst, likeledes skogsområdene og heiene omkring.

  • Vennesla

    Vennesla er et tettsted i kommunene Vennesla og Kristiansand i Agder. Tettstedet er ifølge SSBs definisjon 7,3 km², og har 13 300 innbyggere (2020); 81,9 prosent i Vennesla, 18,1 prosent i Kristiansand. Vennesla er administrasjonssenter i Vennesla kommune. Tettstedet strekker seg noe inn i Kristiansand kommune i sør. Vennesla tettsted strekker seg i nesten 10 km lengde langs Sørlandsbanen og fylkesvei 465 på begge sider av Otra, og de viktigste områdene er, regnet fra nord: Ludeflaten, Venneslamoen, Moseidmoen, Vikeland, Bakhei, Heisel og Kvarstein i Vennesla kommune og Mosby i Kristiansand kommune.

Mer om Kristiansand kommune fra Vox Publicas arkiv