Kristiansand kommune

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Kristiansand kommune

  Fra SNL

 • Kristiansand

  Kristiansand er en kommune i Agder fylke. Bysenteret i Kristiansand ligger på vestsiden av elva Otras munning. Kommunen omfatter også kystområdene sentralt i fylket, fra Kumlefjorden i vest til Kvåsefjorden i øst, med skjærgården utenfor. I innlandet omfatter kommunen Songas (Songdalselva)/Søgneelvas dalføre med sidedaler i vest og landet omkring de nedre delene av Tovdalselva (se Tovdalsvassdraget) og Otra i øst, likeledes skogsområdene og heiene omkring.

 • Vennesla

  Vennesla er et tettsted i kommunene Vennesla og Kristiansand i Agder. Tettstedet er ifølge SSBs definisjon 7,3 km², og har 13 600 innbyggere (2022); 82,4 prosent i Vennesla, 17,6 prosent i Kristiansand. Vennesla er administrasjonssenter i Vennesla kommune. Tettstedet strekker seg noe inn i Kristiansand kommune i sør.Vennesla tettsted strekker seg i nesten 10 km lengde langs Sørlandsbanen og fylkesvei 465 på begge sider av Otra, og de viktigste områdene er, regnet fra nord: Ludeflaten, Venneslamoen, Moseidmoen, Vikeland, Bakhei, Heisel og Kvarstein i Vennesla kommune og Mosby i Kristiansand kommune.Vennesla tettsted har betydelig industri, og i Otra er det flere kraftverk.

  Fra wikipedia

 • Kristiansand

  Kristiansand (inntil 1877: Christian(s)sand) er en by og en kommune i Agder fylke.

 • Kristiansand Dyrepark

  Kristiansand Dyrepark, ofte bare kalt Dyreparken, er en kombinert dyre- og fornøyelsespark utenfor Kristiansand i Agder, ved grensen til Lillesand.

 • Lund (Kristiansand)

  Lund er en bydel og delbydel i Kristiansand kommune.

Mer om Kristiansand kommune fra Vox Publicas arkiv