Kritisk journalistikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Kritisk journalistikk

    Fra SNL

  • medier i Argentina

    Digitalisering, internett og sosiale medier gjør at bruken av massemedier i Argentina er i rask endring. Selv om en stor andel av nyhetene blir formidlet gjennom digitale plattformer, spiller etablerte aviser og tv-kanaler fremdeles en sentral rolle som innholdsleverandører. .

  • medier i Afghanistan

    Afghanistan hadde tidligere et titalls dagsaviser samt en rekke periodiske publikasjoner. Under borgerkrigen sluttet de fleste å komme ut på regulær basis, eller gikk inn. Etter Talibans fall høsten 2001 har mange aviser, ukeblader og tidsskrifter kommet i gang igjen, eller er blitt nystartet. Viktigst er de tre Kabul-avisene Hewad ('hjemland', statlig), den statlige engelskspråklige avisen Kabul Times og avisene Shari'at og Hasht-e-Subh.