Kronikk

En kronikk (av gresk khronos = tid) er en artikkel i en avis eller et tidsskrift om et emne eller tema. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Kronikk

  Fra SNL

 • kronikk

  Kronikk er en argumenterende eller opplysende tekst som skal bringe ny innsikt og nye perspektiver. Kronikk er en vanlig sjanger i aviser. Kronikk har mye til felles med debattinnlegg, siden begge sjangrene kan invitere til debatt. En kronikk er imidlertid lengre enn et debattinnlegg og som regel mer faglig orientert. Kronikker skrives normalt av en som ikke er ansatt i redaksjonen.

 • debattinnlegg

  Debattinnlegg er en sjanger der skribenten fremmer et klart synspunkt og argumenterer for det. Sjangeren opptrer i journalistiske medier, men regnes ikke i seg selv som journalistikk.Debattinnlegg er vanligvis skrevet av en person utenfor redaksjonen. Det skiller seg derved fra den journalistiske kommentaren, som det kan ligne litt på. Forfatteren er ofte en privatperson, men det kan også være en offentlig person, for eksempel en politiker, eller en representant for en institusjon eller organisasjon.Hensikten med debattinnlegg er å bidra til samfunnsdebatten, enten ved å ta del i en diskusjon som allerede pågår i mediene, eller ved å lansere et nytt tema av allmenn interesse.

  Fra wikipedia

 • Kronikk

  En kronikk (av gresk khronos = tid) er en artikkel i en avis eller et tidsskrift om et emne eller tema.

 • Liv Smith-Sivertsen

  Liv Müller Smith-Sivertsen (født 2001) er en norsk politiker (R).

 • Stein Lillevolden

  Stein Lillevolden (født 2.