Kronikk

En kronikk (av gresk khronos = tid) er en artikkel i en avis eller et tidsskrift om et emne eller tema. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Kronikk

  Fra SNL

 • kronikk

  Kronikken er en argumenterende eller opplysende tekst som skal bringe ny innsikt og nye perspektiver. Kronikken er en vanlig sjanger i aviser. Kronikken skrives normalt av en som ikke er ansatt i redaksjonen. Forfatteren er ofte ekspert på emnet gjennom utdanning, arbeid eller erfaring. Forskere bruker gjerne kronikken til å formidle forskningsresultater til allmennheten.

 • debattinnlegg

  Debattinnlegget er en sjanger der skribenten fremmer et klart synspunkt og argumenterer for det. Sjangeren opptrer i journalistiske medier, men regnes ikke selv som journalistikk. Debattinnlegget er vanligvis skrevet av en person utenfor redaksjonen. Det skiller seg derved fra den journalistiske kommentaren, som det kan ligne litt på. Forfatteren er ofte en privatperson, men det kan også være en offentlig person, for eksempel en politiker, eller en representant for en institusjon eller organisasjon.

  Fra wikipedia

 • Kronikk

  En kronikk (av gresk khronos = tid) er en artikkel i en avis eller et tidsskrift om et emne eller tema.

 • Kronikk for den katolske kirke i Litauen

  Kronikk for den katolske kirke i Litauen (Lietuvos katalikų bažnyčios kronika eller LKB kronika) var den best kjente og lengst bestående samizdat-publikasjon i Den litauiske sovjetrepublikk, en av Sovjetunionens republikker.

 • Stein Lillevolden

  Stein Lillevolden (født 2.