Kulturmelding

En kulturmelding er en stortingsmelding hvor regjeringen legger fram en samlet oversikt over status, mål og virkemidler for kulturpolitikken i landet. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Kulturmelding

  Fra SNL

 • Norsk kulturpolitikk

  Med kulturpolitikk menes til vanlig det offentliges engasjement på kulturområdet. «Kultur» forstås her da som kultursektoren i vid forstand. Administrativt behandles disse oppgavene av Kultur- og likestillingsdepartementet, med en rekke underliggende etater, av fylkeskommunene og av kommunene. Gjennom kulturmeldingene i 1973 og 1974 ble det «utvidede kulturbegrep» introdusert, slik at frivillig kulturarbeid, hobbyvirksomhet og idrett regnes som en del av kulturområdet.

 • Johannes Aanderaa

  Johs. Aanderaa var ein nybrotsmann i norsk kulturliv og gjorde ein særskilt stor innsats på to område: Han gjorde Det Norske Samlaget om til eit moderne forlag, og han var hovudmannen i utforminga av ein ny norsk kulturpolitikk. Denne artikkelen er frå bokverket Norsk biografisk leksikon, som vart gjeve ut 1999–2005 Innhaldet i artikkelen er ikkje oppdatert sidan 2005.

  Fra wikipedia

 • Kulturmelding

  En kulturmelding er en stortingsmelding hvor regjeringen legger fram en samlet oversikt over status, mål og virkemidler for kulturpolitikken i landet.

 • Norske kirkeakademier

  Norske kirkeakademier (NKA) ble etablert i 1956.

 • William Nygaard d.y.

  William Nygaard d.y.