Kulturmelding

En kulturmelding er en stortingsmelding hvor regjeringen legger fram en samlet oversikt over status, mål og virkemidler for kulturpolitikken i landet. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Kulturmelding

  Fra SNL

 • norsk kulturpolitikk

  Norsk kulturpolitikk utformes og gjennomføres hovedsakelig gjennom det offentliges engasjement på kulturområdet. «Kultur» forstås her da som kultursektoren i vid forstand. Kulturpolitikk har blitt definert som systematisk finansiering, organisering, regulering og legitimering av kulturproduksjon (Mangset/Hylland, 2017). Kulturpolitikken skapes og utøves av Kultur- og likestillingsdepartementet, Norsk kulturråd, andre statlige etater og institusjoner, og av fylkeskommunene og kommunene.

 • Johannes Aanderaa

  Johs. Aanderaa var ein nybrotsmann i norsk kulturliv og gjorde ein særskilt stor innsats på to område: Han gjorde Det Norske Samlaget om til eit moderne forlag, og han var hovudmannen i utforminga av ein ny norsk kulturpolitikk. Denne artikkelen er frå bokverket Norsk biografisk leksikon, som vart gjeve ut 1999–2005 Innhaldet i artikkelen er ikkje oppdatert sidan 2005.

  Fra wikipedia

 • Einar Solbu

  Einar Solbu (født 3.

 • Kulturmelding

  En kulturmelding er en stortingsmelding hvor regjeringen legger fram en samlet oversikt over status, mål og virkemidler for kulturpolitikken i landet.

 • Norske kirkeakademier

  Norske kirkeakademier (NKA) ble etablert i 1956.