Kulturmelding

En kulturmelding er en stortingsmelding hvor regjeringen legger fram en samlet oversikt over status, mål og virkemidler for kulturpolitikken i landet. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Kulturmelding

  Fra SNL

 • norsk kulturpolitikk

  Norsk kulturpolitikk utformes og gjennomføres hovedsakelig gjennom det offentliges engasjement på kulturområdet. Kulturpolitikk handler om å legge rammer og premisser for kunst- og kulturlivet gjennom lovgivning, finansiering og politisk-strategiske målsettinger som utvikler kultursektoren som en integrert del av samfunnsutviklingen. I den nyeste kulturmeldinga fra 2018 heter det at «Kunst og kultur er ytringar med samfunnsbyggjande kraft, og kulturpolitikken skal byggje på ytringsfridom og toleranse.

 • Hans B. Skaset

  Hans B. Skaset er ein norsk idrettsleiar og offentleg tenestemann. Skaset har saman med Rolf Hofmo vore ein av dei mest sentrale leiarane i norsk idrett etter 1945, og han har hatt leiarposisjonar innanfor både idrettsorganisasjonane og offentleg idrettsadministrasjon. Skaset var professor ved Noregs idrettshøgskule i perioden 1975–1991 og ekspedisjonssjef i Idrettsavdelinga i Kulturdepartementet frå 1991 til 2000.

  Fra wikipedia

 • Einar Solbu

  Einar Solbu (født 1942) var dekan ved fakultetet for scenekunst (teater, opera, dans og scenografi) ved Kunsthøgskolen i Oslo.

 • Kulturmelding

  En kulturmelding er en stortingsmelding hvor regjeringen legger fram en samlet oversikt over status, mål og virkemidler for kulturpolitikken i landet.

 • Kulturpolitikk fram mot 2014

  Kulturpolitikk fram mot 2014 er en stortingsmelding fra regjeringen Bondevik II som omhandler hovedlinjene i kulturpolitikken frem mot 2014.