Kunnskapsformidling

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Allkunne

  Allkunne var eit redigert nettleksikon på nynorsk, eigd og drive av stiftinga Nynorsk kultursentrum. Leksikonet blei skipa i 2008, og nettstaden allkunne.no opna i 2009. Frå 2021 overtok Store norske leksikon delar av innhaldet, og Allkunne blei avvikla i 2022.Leksikonet blei finansiert gjennom årlege øyremerka tilskot frå Kulturdepartementet og med prosjektstøtte frå ulike stiftingar og organisasjonar.

 • barnelitteraturens historie

  Barnelitteraturens historie er historien om barne- og ungdomslitteratur. Dette er tekster som er skrevet for å leses av eller for barn.

  Fra wikipedia

 • Akademikerne

  Akademikerne er en hovedsammenslutning av norske fagforbund for personer med høyere grads utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole.

 • La humla suse

  La Humla Suse (LHS) er en norsk organisasjon som jobber med kunnskapsformidling om humler og deres tilstand.

 • Petter Bøckman

  Petter Bøckman (født 1967) er en norsk zoolog som har drevet mye med populærvitenskapelig kunnskapsformidling.