Kunnskapsformidling

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Kunst i offentlige rom - KORO

  Patentstyret

 • Bilde: Kulturnett Møre og Romsdal

  Norsk Møbelfaglig Senter - eit nasjonalt dokumentasjonssenter.

  Fra SNL

 • barne- og ungdomslitteratur

  Barne- og ungdomslitteratur, skrifter forfattet av voksne som utgis for å leses av eller for barn, oftest, men ikke alltid, i den hensikt at de skal belære eller underholde. I nyere tid har barnelitteratur av mange blitt likestilt med voksenlitteratur som en fullverdig, kunstnerisk uttrykksform. Middelalderens håndskrifter har ikke så mange eksempler på barnelitteratur, atskillig flere finnes etter at boktrykkerkunsten ble oppfunnet.

 • Bokavtalen

  Bokavtalen (tidligere Bransjeavtalen) er en samarbeidsavtale mellom Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen om fastpris på bøker. Avtalen har pågått siden 1960-tallet og vært mulig siden bransjen har fått unntak fra konkurranselovgivningen.Bokavtalen gir Den norske Forleggerforening og Den norske Bokhandlerforening adgang til å inngå avtale om omsetning av bøker.

  Fra wikipedia

 • Arbeidernes Leksikon

  Arbeidernes Leksikon var det første oppslagsverket på norsk som hadde et uttalt klasseståsted.

 • Den norske Lutefiskforening

  Den norske lutefiskforening ble startet i Lier i 1992.

 • Fredshuset

  Fredshuset ble etablert i 2011 med mål om å bli et samlingssted for fredsbevegelsen i Norge.