Kunnskapsformidling

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Kunst i offentlige rom - KORO

  Patentstyret

 • Bilde: Kulturnett Møre og Romsdal

  Norsk Møbelfaglig Senter - eit nasjonalt dokumentasjonssenter.

  Fra SNL

 • barne- og ungdomslitteratur

  Barne- og ungdomslitteratur, skrifter forfattet av voksne som utgis for å leses av eller for barn, oftest, men ikke alltid, i den hensikt at de skal belære eller underholde. I nyere tid har barnelitteratur av mange blitt likestilt med voksenlitteratur som en fullverdig, kunstnerisk uttrykksform. Middelalderens håndskrifter har ikke så mange eksempler på barnelitteratur, atskillig flere finnes etter at boktrykkerkunsten ble oppfunnet.

 • akvarium

  Et akvarium er en vannbeholder med minst én gjennomsiktig vegg, der man holder fisker eller andre levende organismer.Ordet akvarium brukes også om offentlige akvarier, altså anlegg der besøkende kan se vannlevende dyr og planter i mange forskjellige beholdere..

  Fra wikipedia

 • La humla suse

  La Humla Suse (LHS) er en norsk organisasjon som jobber med kunnskapsformidling om humler og deres tilstand.

 • Mads Gilbert

  Mads Fredrik Gilbert (født 2.

 • Petter Bøckman

  Petter Bøckman (født 13.