Kunnskapsformidling

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • barne- og ungdomslitteratur

  Barne- og ungdomslitteratur er tekster forfattet av voksne som utgis for å leses av eller for barn. .

 • akvarium

  Et akvarium er en vannbeholder med minst én gjennomsiktig vegg, der man holder fisker eller andre levende organismer. Ordet akvarium brukes også om offentlige akvarier, altså anlegg der besøkende kan se vannlevende dyr og planter i mange forskjellige beholdere. .

  Fra wikipedia

 • Akademikerne

  Akademikerne er en hovedsammenslutning av norske fagforbund for personer med høyere grads utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole.

 • Direktorat

  Et direktorat er et statlig forvaltningsorgan som har myndighetsoppgaver og som har hele landet som virkefelt.

 • La humla suse

  La Humla Suse (LHS) er en norsk organisasjon som jobber med kunnskapsformidling om humler og deres tilstand.