Kunnskapsformidling

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Allkunne

  Allkunne var eit redigert nettleksikon på nynorsk, eigd og drive av stiftinga Nynorsk kultursentrum. Leksikonet blei skipa i 2008, og nettstaden allkunne.no opna i 2009. Leksikonet blei finansiert gjennom årlege øyremerka tilskot frå Kulturdepartementet og med prosjektstøtte frå ulike stiftingar og organisasjonar. Frå 2021 overtok Store norske leksikon delar av innhaldet, og Allkunne blei avvikla.

 • barne- og ungdomslitteratur

  Barne- og ungdomslitteratur er tekster forfattet av voksne som utgis for å leses av eller for barn. .

  Fra wikipedia

 • Akademikerne

  Akademikerne er en hovedsammenslutning av norske fagforbund for personer med høyere grads utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole.

 • Direktorat

  Et direktorat er et statlig forvaltningsorgan som har myndighetsoppgaver og som har hele landet som virkefelt.

 • La humla suse

  La Humla Suse (LHS) er en norsk organisasjon som jobber med kunnskapsformidling om humler og deres tilstand.