kvinneoffentlighet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Hanna Butenschøn

    Hanna Butenschøn var en norsk forfatter som under forfatternavnet Helene Dickmar skrev romaner, skuespill og barndomserindringer i tillegg til litterære studier.

  • Mathilde Schjøtt

    Mathilde Schjøtt var en fremstående intellektuell og en betydelig litteraturformidler. Hun var med på å stifte Norsk Kvindesaksforening og medlem av dens første styre, og hun var styremedlem og lenge foredragsaktiv i Læseforening for kvinder. Denne artikkelen er fra bokverket Norsk biografisk leksikon, utgitt 1999–2005 Innholdet i artikkelen er ikke oppdatert siden 2005.