Landslaget for lokalaviser

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Landslaget for lokalaviser

  Fra SNL

 • Landslaget for lokalaviser

  Landslaget for lokalaviser er ein organisasjon skipa i 1976 for å styrkje lokalavisene.Landslaget for lokalaviser (LLA) vart skipa på Voss 15. mai 1976 med det føremålet å styrkje lokalavisene, slik at dei kan tene og stimulere demokratiet, kulturen og næringslivet i lokalsamfunna. Skipingsnamnet var Landslaget for norske bygde- og bydelsblad. Året etter vart namnet endra til Landslaget for norske bygdeblad, og i 1983 tok organisasjonen namnet Landslaget for lokalaviser.Initiativet til organisasjonen vart teke av Ingolv Vevatne, styremedlem i avisa Grannar i Etne i Vestland.

 • Sykkylvsbladet

  Sykkylvsbladet var ei lokalavis i Sykkylven kommune i Møre og Romsdal. Avisa vart grunnlagt i 1946 og kom ut to gonger i veka helt til desember 2020, då ho vart slått saman med lokalavisa Sunnmøringen i nabokommunen Stranda. Den nye avisa fekk namnet Nyss og kom ut med sitt fyrste nummer 6. januar 2021. Sykkylvsbladet vart tildelt prisen Årets lokalavis i 1993.

  Fra wikipedia

 • Dølen (Vinstra)

  For Aasmund Olavsson Vinjes avis, se DølenDølen er en partipolitisk uavhenging lokalavis som kommer ut på Vinstra.

 • Landslaget for lokalaviser

  Landslaget for lokalaviser (LLA) er en norsk organisasjon for lokalaviser.

 • Årets lokalavis

  Årets lokalavis er en utmerkelse som deles ut hvert år av Landslaget for Lokalaviser, som en utmerkelse til en av organisasjonens medlemsaviser.