Levekår

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Levekår

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Kildenett.no

  Husmannsplassen Bakken i Meråker

 • Bilde: Kildenett.no

  Oppvask i sinkstamp

 • Bilde: Kildenett.no

  Vinterbilde fra Hasselvika

 • Bilde: Kildenett.no

  Interiør fra husmannsplassen Børja

  Fra Virksomme Ord

 • Trygging av sysselsetting og levekår

  Året 1954 fikk i visse henseender et noe annet økonomisk forløp enn mange tenkte seg før året tok til. I 1953 var det mange steder frykt for at depressive tendenser skulle gjøre seg gjeldende.

 • Barnefamilienes levekår

  Gjennom debatt har man fått det inntrykk at det har vært en voldsom stigning i antall abortinngrep i Norge, og dette skyldes en gradvis endret praksis i nemndene. Man trekker lett den enkle slutning at jo mindre restriktive praksis, jo flere aborter.

  Fra SNL

 • utviklingshemning

  Utviklingshemning brukes om en medfødt eller tidlig oppstått, varig kognitiv funksjonsnedsettelse. Begrepet er sammensatt og flertydig, og defineres ulikt avhengig av hvilket formål definisjonen har; eksempelvis i læringssammenheng, for medisinske formål, i juridisk sammenheng, og sosialt og kulturelt. Generelt innebærer utviklingshemning langsommere kognitiv utvikling enn det som regnes for en normal utvikling.

 • geografi

  Geografi, fag og vitenskap som beskriver og analyserer fenomener på jordoverflaten, særlig ulikheter fra område til område.Både som fag og vitenskap har geografien et vidt omfang, og grensene mot en rekke nabovitenskaper er uskarpe. Det karakteristiske for geografien er den romlige (territorielle, regionale, areelle) innfallsvinkel og arbeidsmåte.

  Fra wikipedia

 • Bergen

  Bergen er en by og kommune i Hordaland; og et tidligere fylke (til 1972) på Norges vestkyst, omgitt av «De syv fjell», og omtalt som «Vestlandets hovedstad».

 • Norge

  Kongeriket Norge (nynorsk: Kongeriket Noreg, nordsamisk: Norgga gonagasriika) er et nordisk, europeisk land og en selvstendig stat vest på Den skandinaviske halvøy.

 • Sosiokulturelt læringssyn

  Et sosiokulturelt læringssyn bygger på en antakelse om at læring skjer gjennom bruk av språk og deltakelse i sosial praksis.

Mer om Levekår fra Vox Publicas arkiv