Levekår

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Levekår

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Kildenett.no

  Husmannsplassen Bakken i Meråker

 • Bilde: Kildenett.no

  Oppvask i sinkstamp

 • Bilde: Kildenett.no

  Vinterbilde fra Hasselvika

 • Bilde: Kildenett.no

  Interiør fra husmannsplassen Børja

  Fra Virksomme Ord

 • Trygging av sysselsetting og levekår

  Året 1954 fikk i visse henseender et noe annet økonomisk forløp enn mange tenkte seg før året tok til. I 1953 var det mange steder frykt for at depressive tendenser skulle gjøre seg gjeldende.

 • Barnefamilienes levekår

  Gjennom debatt har man fått det inntrykk at det har vært en voldsom stigning i antall abortinngrep i Norge, og dette skyldes en gradvis endret praksis i nemndene. Man trekker lett den enkle slutning at jo mindre restriktive praksis, jo flere aborter.

  Fra SNL

 • utviklingshemning

  Utviklingshemning brukes om en medfødt eller tidlig oppstått, varig kognitiv funksjonsnedsettelse. Begrepet er sammensatt og flertydig, og defineres ulikt avhengig av hvilket formål definisjonen har; eksempelvis i læringssammenheng, for medisinske formål, i juridisk sammenheng, og sosialt og kulturelt. Generelt innebærer utviklingshemning langsommere kognitiv utvikling enn det som regnes for en normal utvikling.

 • geografi

  Geografi, fag og vitenskap som beskriver og analyserer fenomener på jordoverflaten, særlig ulikheter fra område til område.Både som fag og vitenskap har geografien et vidt omfang, og grensene mot en rekke nabovitenskaper er uskarpe. Det karakteristiske for geografien er den romlige (territorielle, regionale, areelle) innfallsvinkel og arbeidsmåte.

  Fra wikipedia

 • Fyllingsdalen

  Fyllingsdalen er en bydel i Bergen.

 • Laksevåg

  Laksevåg (tidligere stavet Laxevaag) er en tidligere kommune i Hordaland fylke, nå bydel i Bergen, beliggende vest for byens sentrum.

 • Ytrebygda

  Ytrebygda er en bydel i Bergen, beliggende sørvest for byens sentrum.

Mer om Levekår fra Vox Publicas arkiv