Levekår

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Levekår

  Fra SNL

 • levekår

  Levekår er de ytre betingelsene mennesker lever under, og hvilke muligheter situasjonen de er i gir til å leve et godt liv. Gode levekår kan for eksempel være at man har en god bolig, god helse og god kontakt med familie og venner. Videre kan det være at man har en jobb med godt arbeidsmiljø som også gir en god inntekt. Dårlige levekår kan for eksempel være at man er fattig og arbeidsledig og at man lever i et område med mye støy, luftforurensning og kriminalitet.

 • utviklingshemning

  Utviklingshemning brukes om en medfødt eller tidlig oppstått, varig kognitiv funksjonsnedsettelse. Begrepet er sammensatt og flertydig, og defineres ulikt avhengig av hvilket formål definisjonen har; eksempelvis i læringssammenheng, for medisinske formål, i juridisk sammenheng, og sosialt og kulturelt. Generelt innebærer utviklingshemning langsommere kognitiv utvikling enn det som regnes for en normal utvikling.

  Fra wikipedia

 • Levekår i utviklingsland (forskningsprogram)

  LEVE – Levekår i utviklingsland – helse, miljø og fattigdom er et tverrfakultært forskningsområde ved Universitetet i Oslo.

 • Norge

  Norge, offisielt Kongeriket Norge, er et nordisk, europeisk land og en selvstendig stat vest på Den skandinaviske halvøy.

 • Oslo

  Oslo (tidligere Christiania eller Kristiania) er Norges hovedstad, minste fylke i areal og mest folkerike by.

Mer om Levekår fra Vox Publicas arkiv