LHBT

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om LHBT

  Fra SNL

 • Kirill Medvedev

  Kirill Medvedev er en russisk poet, oversetter, musiker og politisk aktivist. Medvedev er født i Moskva, der han også studerte historie på Moskva Statsuniversitet og litteratur ved Gorkij-instituttet.Først og fremst er Medvedev kjent som dikter og politisk aktivist. Ved siden av sin egen poetiske virksomhet er han aktiv som redaktør og forlegger, og grunnlegger av forlaget «Det frie marksistiske forlag».Medvedev har også arbeidet som oversetter av engelsk og amerikansk litteratur, blant annet Charles Bukowski.

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er et fagorgan for barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner. Bufdir er et statlig forvaltningsorgan underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). Mari Trommald har vært direktør siden 2010.

  Fra wikipedia

 • Færøyene

  Færøyene (færøysk: Føroyar [ˈfœɹjaɹ], dansk: Færøerne [ˈfɛːʀøʔəʀnə], betyr «fåreøyene») er en øygruppe som ligger nord for Skottland og omtrent 600 km vest for Bergen.

 • Interseksualitet

  Interseksualitet (IS) eller intersex er en medisinsk tilstand som består i at et individ av en organisme som ikke naturlig er tvekjønnet, blir født med trekk som gjør at det er vanskelig å bestemme individets kjønn.

 • LHBT

  LHBT eller HLBT (etter engelsk LGBT) ) er en bokstav-forkortelse brukt som samlebetegnelse for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.