Lineær-TV

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • TV

  TV, også kalt fjernsyn, er elektronisk overføring av levende bilder og tilhørende lyd. TV er et massekommunikasjonsmiddel og er basert på en rekke kunstarter og på journalistiske, håndverksmessige og artistiske ferdigheter.Fjernsynet vokste i andre halvdel av 1900-tallet frem til å bli et av de aller viktigste massemedier. Det har endret menneskers tidsbruk og lesevaner og har satt sitt preg på andre kultur- og ytringsformer.

  Fra wikipedia

 • Lineær-TV

  Lineær-TV er et retronym som beskriver TV-sendinger sendt på tradisjonelle TV-kanaler, der TV-kanalen og distributørene bestemmer hvilket innhold som skal sendes, og når det skal sendes.

 • Lineær funksjon

  En funksjon av én variabel f(x) sies å være lineær dersom den grafisk framstiller en rett linje.

 • NRK TV

  NRK TV er NRKs videostrømmetjeneste for kringkasterens TV-sendinger og TV-serier.