Lineær-TV

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra wikipedia

 • Lineær-TV

  Lineær-TV er TV-sendinger sendt på tradisjonelle TV-kanaler, der TV-kanalen og distributørene bestemmer hvilket innhold som skal sendes, og når det skal sendes.

 • Lineær funksjon

  I matematikk kan uttrykket lineær funksjon brukes på to ulike måter: 1) I høyere matematikk defineres en lineær funksjon eller en lineær transformasjon som en funksjon mellom to vektorrom som bevarer vektoraddisjon og skalarmultiplikasjon.

 • VGTV

  VGTV er en norsk reklamefinansiert nett-TV-kanal som ble etablert på VG Nett i desember 2007.