Lineær-TV

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra wikipedia

 • Lineær-TV

  Lineær-TV er TV-sendinger sendt på tradisjonelle TV-kanaler, der TV-kanalen og distributørene bestemmer hvilket innhold som skal sendes, og når det skal sendes.

 • Lineær funksjon

  I matematikk kan uttrykket lineær funksjon brukes på to ulike måter: 1) I høyere matematikk defineres en lineær funksjon eller en lineær transformasjon som en funksjon mellom to vektorrom som bevarer vektoraddisjon og skalarmultiplikasjon.

 • Maniac (TV-serie)

  Maniac er en norsk drama- og humorserie som gikk på TV 2 i 2016.