Merverdiavgift

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Merverdiavgift

  Fra SNL

 • merverdiavgift

  Merverdiavgift er en avgift på kjøp og salg av varer og tjenester som næringsdrivende eller bedrifter krever inn fra kundene sine på vegne av staten. Det er en indirekte skatt som er ment å treffe forbruk. Merverdiavgift kalles også moms. Avgiften beregnes normalt i alle ledd i omsetningskjeden, også på varer som kjøpes fra utlandet. Næringsdrivende legger merverdiavgift på salgene/fakturaene sine, utgående avgift, samtidig som at de får fradrag for merverdiavgiften som de betaler ved innkjøp til bedriften sin, inngående avgift.

 • merverdiavgiftsloven

  Merverdiavgiftsloven er en norsk lov som inneholder regler for omsetningsavgift på varer og tjenester. Det er Stortinget som pålegger merverdiavgiften og fastsetter de satser som skal gjelde. Dette følger av Grunnloven § 75 bokstav a.

  Fra wikipedia

 • Merverdiavgift

  Merverdiavgift (mva.), tidligere kalt merverdiomsetningsavgift (moms), er en generell forbruksavgift (skatt) på verdien som blir lagt til varer eller tjenester (avanse) i hvert produksjons- eller handelsledd i innenlandsk omsetning.

 • Merverdiavgiftsloven

  Merverdiavgiftsloven, fulltittel lov om merverdiavgift (19.

 • Skatteetaten

  Skatteetaten er en norsk statlig etat underlagt Finansdepartementet.

Mer om Merverdiavgift fra Vox Publicas arkiv