Merverdiavgift

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Merverdiavgift

  Fra SNL

 • merverdiavgift

  Merverdiavgift, også kalt moms, avgift som betales til statskassen på omsetning av varer og tjenester i alle ledd i produksjons- eller distribusjonsprosessen. Merverdiavgift ble innført i Norge i 1970 og erstattet den tidligere omsetningsavgiften, som rammet siste ledd, og som fra 1964 utgjorde 12 prosent. Avgiftsgrunnlaget er salgssummen. Den generelle satsen er (fra 2013) 25 prosent, for næringsmidler (redusert sats) 15 prosent og for persontransport, kringkastingsavgift, romutleie på hotell, ervervsmessig utleie av hytter, ferieleiligheter og annen fritidseiendom (lav sats) 8 prosent.

 • nettopris

  Nettopris er en betegnelse på den reelle prisen som må betales for en vare eller tjeneste. Hva dette betyr kan variere avhengig av om man er forbruker og næringsdrivende. .

  Fra wikipedia

 • Merverdiavgift

  Merverdiavgift (mva.), tidligere kalt merverdiomsetningsavgift (moms), er en generell forbruksavgift (skatt) på verdien som blir lagt til varer eller tjenester (avanse) i hvert produksjons- eller handelsledd i innenlandsk omsetning.

 • Merverdiavgiftsloven

  Merverdiloven eller lov om merverdiavgift (19.

 • Skatteetaten

  Skatteetaten er en norsk statlig etat underlagt Finansdepartementet.

Mer om Merverdiavgift fra Vox Publicas arkiv