Merverdiavgift

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Merverdiavgift

  Fra SNL

 • merverdiavgift

  Merverdiavgift, også kalt moms, avgift som betales til statskassen på omsetning av varer og tjenester i alle ledd i produksjons- eller distribusjonsprosessen. Merverdiavgift ble innført i Norge i 1970 og erstattet den tidligere omsetningsavgiften, som rammet siste ledd, og som fra 1964 utgjorde 12 prosent. Avgiftsgrunnlaget er salgssummen. Den generelle satsen er (fra 2013) 25 prosent, for næringsmidler (redusert sats) 15 prosent og for persontransport, kringkastingsavgift, romutleie på hotell, ervervsmessig utleie av hytter, ferieleiligheter og annen fritidseiendom (lav sats) 8 prosent.

 • bokføring

  Bokføring betyr å registrere regnskapsopplysninger i et regnskapssystem. Dette danner grunnlaget for å produsere regnskapsrapporter til bedriften og pliktige regnskapsrapporter til myndighetene og andre interessenter. Bokføringens oppgave er når som helst å skaffe et hurtig og pålitelig overblikk over forretningens gang, midlenes anvendelse, det økonomiske mellomværende med andre og formuens størrelse og sammensetning, samt å forsyne de andre delene av regnskapsvesenet med slike erfaringstall som er nødvendige eller ønskelige.

  Fra wikipedia

 • Merverdiavgift

  Merverdiavgift (mva.), tidligere kalt merverdiomsetningsavgift (moms), er en generell forbruksavgift (skatt) på verdien som blir lagt til varer eller tjenester (avanse) i hvert produksjons- eller handelsledd i innenlandsk omsetning.

 • Merverdiavgiftsloven

  Merverdiloven eller lov om merverdiavgift (19.

 • Omsetning

  Omsetning er salgsinntekter av varer og tjenester, og det skal beregnes og betales merverdiavgift ifølge Merverdiavgiftsloven fra 2010.

Mer om Merverdiavgift fra Vox Publicas arkiv