Metadata

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Metadata

  Fra SNL

 • metadata

  Metadata er informasjon som beskriver annen informasjon, altså data om data. Innen IT vil metadata ofte være tilleggsinformasjon i elektroniske filformater slik som tekstdokumenter, bildefiler eller videofiler. Metadata finnes imidlertid på mange nivåer og former. Typiske metadata er emneord, tittel og tidspunkt for opprettelse og endring av dokumentet.

 • kunnskapsorganisasjon

  Kunnskapsorganisasjon er eit forskings- og praksisfelt knytt til bibliotek- og informasjonsfag. Kunnskapsorganisasjon handlar om å organisera og gjenfinna dokument gjennom beskriving, lagring og anna handtering. Dette inkluderer også representantar for dokument, som katalogpostar i ein bibliotekkatalog, og til dømes databasar der metadata og dokument vert samla og tilgjengeleg for søk.Formålet er å laga system som tilrettelegg for god gjenfinning, at det skal vera enkelt å finna relevante dokument gjennom søk.

  Fra wikipedia

 • Digital objektidentifikator

  En digital objektidentifikator (DOI) er en standard for pålitelig identifisering av et elektronisk dokument i et nettverk og assosiering av det med forbundene metadata, på en strukturert utvidbar måte.

 • Metadata

  Metadata ( fra gresk meta "om" og latin data "opplysninger" ) er data som tjener til å definere eller beskrive andre data.

 • Tag (metadata)

  I informasjonssystemer er en tagg (merke, merkelapp, knagg, stikkord) et emneord eller nøkkelord som er tilordnet til en bit av informasjon (for eksempel et internett-bokmerke, digitalt bilde, database arkiv, eller datafil).