Metadata

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Metadata

  Fra SNL

 • metadata

  Metadata, data om data, informasjon som beskriver annen informasjon, gjerne en elektronisk fil som et tekstdokument, bilde eller film. Typiske metadata er emneord, tittel og tidspunkt for opprettelse og endring av dokumentet. Et sett med metadata ordnes som regel i en søkbar database sammen med metadata for andre filer. Bruk av metadata øker dermed gjenfinnbarhet (se også katalog).

 • kunnskapsorganisasjon

  Kunnskapsorganisasjon er eit forskings- og praksisfelt knytt til bibliotek- og informasjonsfag. Kunnskapsorganisasjon handlar om å organisera og gjenfinna dokument gjennom beskriving, lagring og anna handtering. Dette inkluderer også representantar for dokument, som katalogpostar i ein bibliotekkatalog, og til dømes databasar der metadata og dokument vert samla og tilgjengeleg for søk.

  Fra wikipedia

 • Digital object identifier

  En digital object identifier (eller DOI) er en standard for pålitelig identifisering av et elektronisk dokument i et nettverk og assosiering av det med forbundede metadata, på en strukturert utvidbar måte.

 • Dublin Core

  Dublin Core er et sett med standarder for å assosiere metadata med ressurser.

 • Metadata

  Metadata ( fra gresk meta "om" og latin data "opplysninger" ) er data som tjener til å definere eller beskrive andre data.