Mette Andersson

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Kulturdepartementets pris for beste tegneserie for barn og ungdom

  .

 • NFFs gullmerke

  NFFs gullmerke er en utmerkelse som Norges fotballforbund gir til personer som har hatt stor betydning for norsk fotball. Gullmerket tildeles av forbundstinget, som er NFFs høyeste myndighet, ved minst 4/5 stemmeflertall, etter enstemmig innstilling fra forbundsstyret. Norges Fotballforbund deler ut flere utmerkelser og æresbevisninger til enkeltpersoner og klubber.

  Fra wikipedia

 • Mette Andersson

  Mette Andersson er en norsk sosiolog.

 • NATO

  NATO (av engelsk North Atlantic Treaty Organization; offisielt også fransk Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN); norsk: Den nordatlantiske traktats organisasjon) er en forsvarsorganisasjon og allianse bestående av 30 land i Europa og Nord-Amerika.

 • Sosiologisk institutt (UiB)

  Sosiologisk institutt er et institutt ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen.