Militærpolitikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Militærpolitikk

    Fra SNL

  • Kjartan Fløgstad

    Kjartan Fløgstad er ein norsk forfattar. Han er ein av dei mest sentrale prosaforfattarane i nyare norsk litteratur, og er ein usedvanleg oppfinnsam og leiken stilist. Fløgstad er mest kjent for romanane sine om norsk industrikultur knytt til smelteverket i «Lovra», som er ein fiksjonalisert variant av Sauda, der han vaks opp. Forfattarskapen er usedvanleg rik og variert, og omfattar lyrikk, noveller, ei lang rekkje romanar, krimromanar, essaysamlingar, skodespel og ulike former for sakprosa.

  • Ny Tid

    Ny Tid er eit månadsmagasin gitt ut i Oslo, grunnlagt i 1975 som eit nyheitsmagasin med radikalt grunnsyn. Avisa var knytt til Sosialistisk Venstreparti i 1975–1998, deretter partipolitisk uavhengig. Ny Tid gjekk i 2015 over frå vekesavis til månadsavis. Avisa er eigd av fleire enkeltpersonar, der Trygve Natvig og ansvarleg redaktør Truls Lie er største eigarar.Namnet er tidlegare brukt av eit av arbeidarrørsla sitt eldste og mest innverknadsrike organ, Ny Tid (1899–1947)..